Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Svetniška skupina

Milena Klemen oktober 2014Milena Klemen žena, mama in ponosna babica dveh vnukov je rojena leta 1958, doma iz Podhruške in je na Listi Dušana Papeža kandidira v Tuhinjski dolini. Občinska svetnica je postala marca 2017, ko je nadomestila Braneta Golubovića. Ima končano srednjo tehnično šolo in opravlja delo industrijske oblikovalke v podjetju Prima plast v Šmarci. Znanja in veščine je 39 let pridobivala na različnih področjih poklicne usmeritve in službovanja v Kamniku. V mladosti je živela v središču Kamnika, tako da dobro pozna tako življenje v mestu kot na vasi. Pravi, da nikdar ni bila pristaš političnih strank, Dušan Papež pa me je prepričal, ker je človek dejanj in dober organizator, všeč so mi usmeritve Lista Dušana Papeža, zato se že veselim dela v občinskem svetu. Rada imam ljudi in rada imam Kamnik. Všeč mi je delovanje naše svetniške skupine, ki je usmerjena v sodelovanje in povezovanja, to je blizu tudi meni. V zasebnem življenju želi s svojo pozitivno naravnanostjo živeti vrednote v resničnem svetu. 

Občinski svetnik ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo v svetu in njegovih delovnih telesih ter postaviti vprašanje in podati pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.
Občinski organi in občinska uprava so dolžni odgovoriti na vprašanja svetnikov in jim v skladu z veljavno zakonodajo omogočiti vpogled v zahtevane podatke in dokumentacijo. Če svetnik to posebej zahteva, mu je potrebno odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

 

Brane Golubović

Rodil se je 10. avgusta 1969. V Kamniku živi od leta 1974, ko so se preselili iz Ljubljane. 

Je magister upravnih ved in je s politiko, predvsem na lokalni ravni, povezan že dolgo časa. Vseskozi je aktiven na civilno družbenem področju. V preteklosti je bil dolgotrajni član taborniške organizacije, soustanovitelj mladinskega centra, član različnih društev in iniciativ, podžupan in občinski svetnik, predsednik Športne zveze Kamnik, član podjetniške ekipe wFoil, ipd. Danes pa je  član Lions kluba Kamnik, član upravnega odbora Civilne iniciative, ki se je uspešno zavzemala za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS in član različnih društev.

Poleg politike in aktivizma ga zanima tudi komuniciranje z različnimi deležniki, podjetništvo, predvsem socialno podjetništvo in kooperative ter novi ekonomski modeli, ki iščejo drugačne, kreativne poti do realizacije idej in posledično do novih zaposlitev.

Njegovo profesionalno in prostovoljno delo na različnih področji je vseskozi povezano s komunikacijo z različnimi tipi osebnostmi in skupinami znotraj in izven organizacije, pisanjem govorov, izjav, kreativnim razmišljanjem in podajanjem idej, iskanjem rešitev, delom pod pritiskom, učenjem, spremljanjem in razumevanjem predpisov, delom v projektnih skupinah in samoiniciativnostjo, z načrtovanjem in spremljanjem javnih financ, analitičnim delom, ipd.

Na ta način je razvil sposobnost hitrega prilagajanja na nova delovna okolja in področja dela ter poleg formalnih pridobil tudi veliko neformalnih znanj iz različnih področij kot so: vodenje in organiziranje, nastopanje, odnosi z mediji, svetovanje, ekipno delo, delo na posameznih projektih in delo v lokalni in državni upravi.

Ko se je marca 2013 zamenjala Vlada je postal nadomestni poslanec v DZ RS, v poslanski skupini Pozitivne Slovenije. V 16 mesecih njegovega dela se je največ ukvarjal z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo, po poteku mandata je svoja prizadevanja nadaljeval in skupaj s civilno iniciativo uspel doseči vpis pravice do pitne vode v Ustavo. Ukvarjal se je tudi z novimi ekonomskimi modeli, socialnim podjetništvom, zadružništvom, samopreskrbo s hrano, univerzalnim temeljim dohodkom,  ipd. Vseskozi je sodeloval s Forumom socialnega podjetništva ter bil so-pobudnik nekaterih zakonov, ki so omogočali delovanje socialnih podjetji in kooperativ. Maja 2014, po delitvi Poslanske skupine Pozitivne Slovenije je postal samostojni poslanec. 

Želi biti aktiven in kreativen na vsakem področju na katerem dela profesionalno ali prostovoljno. Do 13. februarja je delal v Etri skupnosti, kjer je bil zadolžen za različne podjetniške projekte povezane s socialno ekonomijo in modelom lokalnega krožnega gospodarstva, nato se je zaposlil v kabinetu župana Občine Kamnik, od 22.6.2018 pa je poslanec Državnega zbora in član poslanske skupine LMŠ, s katero je LDP novembra 2015 podpisala partnerski sporazum o sodelovanju.

Kontakt:

Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Facebook profil: facebook.com/Brane.Golubovic

 

VPRAŠANJA IN POBUDE (od december 2014 do 10.2.2017 ko je odstopil kot občinski svetnik)

Brane Golubović: Širjenjem invazivnih tujerodnih vrst? Januar 2017

Razvoj smodnišnice. Oktober 2016

Brane Golubović: Več zdrave hrane v vrtce in šole! Junij 2016

Javni potniški promet. Junij 2016

Katzenberg v smodnišnici. Maj 2016

Je gradnja vodovodnega omrežja v Tuhinjski dolini podlaga za prevzem tuhinjskih vaških vodovodov? April 2016

Prostorsko urejanje območja nekdanjega Stola - december 2015

Smeti in smetnjaki pri Mercatorju - april 2015

 

 

 

 

Lista Dušana Papeža je neodvisna lista, ki je na zadnjih občinskih volitvah kandidirala s podpisi volivk in volivcev ter dobila 12 odstotkov glasov oziroma 4 občinske svetnike od 29-tih.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik izvoljeni na Listi LDP so:

  • Vodja svetniške skupine LDP je Dušan Papež, ki je tudi predsednik Odbora za kulturo, mladino in šport in član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  • Žaklina Zdravković je članica Odbora za družbene dejavnosti.
  • Edis Rujović je član Statutarno-pravne komisije.
  • Milena Klemen je članica občinskega sveta od marca 2017
  • Brane Golubović je bil član občinskega sveta do 10.2.2017

 

Na našij prvih lokalnih volitvah oktobra 2014 smo kandidirala s podpisi volivk in volivcev ter dobila 12 odstotkov glasov oziroma 4 občinske svetnike od 29-tih.Smo najmočnejša opozicijska skupina v Občinskem svetu Občine Kamnik.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik izvoljeni na Listi LDP so:

Na predlog Liste Dušana Papeža je članica Nadzornega odbora Občine Kamnik Vesna Krmavnar.

Listo Dušana Papeža pa v odborih in komisija Občinskega sveta občine Kamnik zastopajo tudi naši predstavniki, ki niso v občinskem svetu. To so:

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.