Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Ustanovitev občinskega sklada za nakup zemljišč


Edis Rujović 20171016

Degradirana območja za vsako občino predstavljajo izziv, pa tudi priložnost. Tudi Kamnik se ni izognil tej problematiki, saj je kot industrijsko mesto, ki je cvetelo zlasti v drugi polovici 20. stoletja, bil priča mnogim opuščenim industrijskim dejavnostim, za njimi pa so ostala degradirana območja. Gre za velika območja, ki zavirajo prostorski razvoj mesta in občine kot celote. Lista Dušana Papeža je na sejah občinskega sveta velikokrat izpostavljala problem teh območij in si prizadevala za ustanovitev sklada za nakup in ureditev degradiranih območij.


Sredstva v skladu bi se zbirala postopoma in tako nas v prihodnje priložnosti, kot je možnost nakupa zemljišč v Smodnišnici, ne bi več presenetile. Takšne priložnosti za nakup se zgodijo zelo redko. Čaka pa nas tudi soočenje s podobno problematiko v mestnem jedru - območji klavnice Meso Kamnik in t.i. Utokove jame. Zato je ustanovitev sklada in namenjanje sredstev za odkup degradiranih območij ključno za razvoj. Prostorsko urejanje občine je tudi pogoj za razvoj turizma, na katerega Kamnik stavi veliko. Začeli smo s prenovami nekaterih delov starega mestnega jedra in pomembno je, da se urejanje nadaljuje. V svetniški skupini LDP se zavedamo, da so sredstva omejena, a s postopnim "varčevanjem", kar sklad v resnici je, lahko občina aktivno kreira svojo prostorsko in urbanistično politiko.

 

Edis Rujović

Poziv prodajalcu Katzenberga

Dušan Papež je 14. maja pisal pismo direktorju podjetja Iskra Mehanizmi, gospodu Milanu Pogačniku, v katerem mu je predlagal, da podjetje umakne oziroma prekliče javno dražbo, do prevzema poslov novega župana in konstituiranja novega občinskega sveta. Odziv Iskra Mehanizmov ni bil pozitiven, kar pa je njihova pravica. Celoten poziv si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Razvoj in investicije v 2017

vsi štirje 2017 in logoMineva še eno delovno leto za svetniško skupino LDP v občinskem svetu. Glavna tema iztekajočega leta je bil vsekakor sprejem proračunov za leti 2017 in 2018.

Tako je bilo v proračunu za leto 2017 na občinskem svetu sprejeto več sredstev za področje kulture in športa, za prenovo cest, ulic in parkirišč, izgradnjo pločnikov, prenovo podružničnih šol, prenovo mestnega središča, Malega gradu ter seveda sredstva za zaključek izgradnje kanalizacije in nadgradnjo Centralne čistilne naprave.

Preberi več

Mekinjski samostan

Žaklina ZdravkovićNa seji občinskega sveta smo pred poletjem obravnavali akt o ustanovitvi javnega zavoda Mekinjski samostan. Občina Kamnik je pred dobrim letom od sester uršulink prejela v dar mekinjski samostan in s tem prevzela veliko odgovornost za ohranjanje dediščine samostana in za izbiro vsebin, ki bodo samostan napolnile z življenjem. Strinjamo se, da se je treba oživitve samostana lotiti previdno in zato smo tudi podprli ustanovitev posebne delovne skupine, ki smo jo pred letom dni že sami predlagali.

Preberi več

Dan Rudolfa Maistra

Proslava Rudolf MaisterVčeraj so se članice in člani LDP Kamnik udeležili proslave ob državnem prazniku Dan Rudolfa Maistra. Slavnostni govornik je bil kamniški župan, Marjan Šarec, ki je v svojem govoru poudaril, da je bil Rudolf Maister pravi človek na pravem mestu ob pravem času. "Pokazal je, da Slovenci nikakor nismo samo »za hlapce rojeni in za hlapce vzgojeni«, kot lahko beremo pri Cankarju, temveč znamo in zmoremo, če imamo voljo in pogum. Ni bil skromen v svojih ambicijah in čakal kaj bo, temveč je zavrgel slovensko skromnost, ki meji na udinjanje drugim in izvedel sveto nalogo ohranitve slovenskega ozemlja."

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.