Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Pregledali delo in predstavili načrte

LDP Kamnik srečanje z novinarjiV lokalnem časopisu Kamničan-ka so januarja poročali o naši novinarski konferenci ob koncu leta. V uvodu so zapisali, da smo člani svetniške skupine Liste Dušana Papeža konec decembra 2016 predstavili svoj pogled na ključna vprašanja v občini in ocenili sodelovanje z Listo Marjana Šarca.

Kamnik – V svetniški skupini Liste Dušana Papeža, ki jo sestavljajo Dušan Papež, Brane Golubović, Edis Rujović in Žaklina Zdravković, so dve leti od konstitutivne seje in leto dni od podpisa sporazuma prepričani, da delajo dobro, in opozarjajo, da na lokalni politični sceni niso muha enodnevnica. Čeprav so (kljub sporazumu) del občinske opozicije, delajo 'lokalotvorno' in podpirajo dobre projekte, poudarjajo.

»Na področju turizma se stvari premikajo. Decembra smo sprejeli strategijo razvoja turizma v občini Kamnik do leta 2025. Ustanovljena je strokovna LDP Kamnik srečanje z novinarjikomisija za reševanje razvojne problematike območja Velike planine, katere član je Dušan Papež in že aktivno deluje. Športni programi imajo v letu 2017 in 2018 namenjenih največ sredstev. Na področju socialnega podjetništva se v letu 2017 pričakujejo aktivnosti. Področje predšolske vzgoje je urejeno, načrtuje se investicija v OŠ Frana Albrehta in nekatere podružnične šole. Spodbude za podjetništvo se spreminjajo in v letu 2017 se bo temu področju namenilo več sredstev. Pogrešamo pa več povezanosti med potrebami občine in inovacijami. Cilj bi moral biti, da inovacije, ki nastajajo v KIKŠtarterju, lahko koristijo tudi občini Kamnik,« je povedal Brane Golubovič in dodal, da je največ težav še vedno pri športni infrastrukturi in pri spodbujanju lokalnega kmetijstva, opozarjajo pa tudi na problematiko smodnišnice, kjer naj bi občina že izgubila vrsto priložnosti za aktivnejše sodelovanje. Pogrešajo tudi odkupe za občino strateških zemljišč in stavb.

V letu 2016 so kot svetniki podali več odmevnih pobud in vprašanj, želijo pa si še več sej občinskega sveta, saj menijo, da bi morali svetniki imeti več priložnosti za razprave.

Objavljeno 13. januarja 2017, v lokalni časopisu Kamničank-ka. Avtorica prispevka: Jasna Paladin, novinarka

Kamnicanka 13.1.2017 predstavitev LDP

Celotno poročilo iz novinarske konference si lahko preberete na: Pregled dela in pogled naprej

LDP novinarska konferenca december 2016

LDP Kamnik srečanje z novinarji

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.