Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Program dela občinskega sveta v 2017

Občinski svetniki Liste Dušana Papeža 1.2.2017Na zadnji seji občinskega sveta nam je uspelo v program dela Občinskega sveta Občine Kamnik vnesti nekatere teme, ki so za nas še posebej pomembne.

Tako bomo na eno od jesenskih sej obravnavali Investicijski programa OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, ki bo s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za pričetek investicije. Investicijski program je več kot smo predlagali, saj je šel naš predlog v smer, da občinska uprava pripravi poročilo o aktivnosti glede gradnje OŠ Frana Albrehta.

Poleg tega je bil upoštevan predlog, da se jeseni poroča glede ukrepov v mestnem jedru. V LDP smo predlagali, da se lahko tudi z zunanjimi strokovnjaki izdela strateški načrt razvoja mestnega jedra s pripadajočimi konkretnimi ukrepi za težave s katerimi se mestno jedro sooča. Gre za »dnevno sobo« naše občine, ki pa je na žalost prazna. Cilj je pripraviti konkretne ukrepe za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra Kamnika.

Upoštevan pa je bil tudi predlog, da delovna skupina, ki pripravlja program oživitve Mekinjskega samostana redno poroča občinskemu svetu. Prvo poročilo bomo obravnavali na jesenskem zasedanju.

Bo pa občinski svet v letu 2017 obravnaval tudi nekatera gradiva za katera smo se v 2016 intenzivno prizadevali. Gre za:

  • strategijo razvoja kulture 2017 - 2021
  • področje vodooskrbe prebivalstva v občini
  • spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik

Lista Dušana Papeža Kamnik 1

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.