Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Zakaj smo glasovali za proračun?

Glasovanje proračun občine KamnikV sredo, 1. februarja, je občinski svet odločal o proračunih za leti 2017 in 2018. Vsekakor so proračuni zadnjih let zaznamovani s kohezijskimi projekti vodooskrbe in kanalizacije ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave. Temu primerna je tudi njuna velikost. Proračun za leto 2017 je tako »težak« 38.284.760 € in za leto 2018 23.517.781 €.

Občina Kamnik iz dohodnine in drugih davčnih in nedavčnih prihodkov zbere okoli 20,5 milijona €. Iz državnih in EU sredstev bomo v letu 2017 pridobili 8.455.746 €, od tega za kohezijo (vodovod in kanalizacija) 7.740.598 €. Poleg tega pa pridobimo še nekatere druge prihodke. Na proračun 2017 močno vpliva tudi kredit za gradnjo OŠ Frana Albrehta v višini 7,5 milijona evrov.

V LDP Kamnik smo bili s strani župana povabljeni na usklajevanje glede proračuna. To je posledica sporazuma, ki smo ga podpisali novembra 2015 z županom in njegovo LMŠ, o sodelovanju največje koalicijske stranke in opozicijske liste v občinskem svetu. Na usklajevanjih smo predstavili naše poglede in cilje razvoja občine. V vseh stvareh se nismo strinjali, kar je razumljivo, a za nas je pomembno, da smo se pogovarjali in pri večini stvari našli skupni jezik. Vsekakor je bilo za nas pomembno, da se v letih 2017 in 2018 zagotovijo sredstva za gradnjo nove OŠ Frane Albrehta. Večji del sredstev je zagotovljen, jeseni letos pa bo občinski svet odločal o investicijskem programu, ki bo omogočal pričetek gradnje, le ta pa bi se morala končati do konca leta 2018. 

Šolstvo

Poleg investicije v novo OŠ Frana Albrehta pa se bo v letu 2017 obnavljalo tudi podružnični šoli v Zgornjem Tuhinju in na Selih pri Kamniku. V POŠ Zg. Tuhinj bo šlo za temeljito prenovo, saj je namenjenih 240.000 evrov. Pri POŠ Sela, ki je bila že deležna prenove, pa se bo preuredilo stanovanje v prostore šole za kar se bo namenilo 34.000 evrov, v letu 2018 pa se bo zamenjala ograja. Poleg tega se bo na OŠ Marije Vera sanirala hidroizolacija in saniral strop v mali telovadnici, v OŠ Stranje se bodo sanirali tlaki, novo podobo pa bo dobila klet v POŠ Tunjice.

V 2018 pride na vrsto POŠ Gozd, sanacija kleti v POŠ Nevlje, postavitev nadstreška pri vhodu v šolsko kuhinjo, postavitev pokrite kolesarnice in energetska prenova male telovadnice v OŠ Marije Vera.

Kultura

Konec lanskega leta smo organizirali tudi javno razpravo o možnostih razstavljanja in ustvarjanja kamniških vizualnih umetnikov. Glavni zaključki so bili, da Občinski svetniki Liste Dušana Papeža 1.2.2017Kamnik potrebuje strategijo razvoja kulture, prostore za razstavljanje in delo umetnikov ter več sredstev za programe in projekte. V proračunih za leti 2017 in 2018 je tako zagotovljenih 110.000 evrov za projekte in programe društev in posameznikov iz področja kulture, kar je za 20.000 evrov več kot v letu 2016. Poleg tega se ločeno namenja sredstva (10.000 €) za sofinanciranje najemov na področju kulture, predvideva se dopolnitev pravilnika o sofinanciranju programov kulture in izdelana bo Strategija razvoja kulture do 2021. Župan nam je zagotovil, da je pripravljen na sodelovanje s civilno kulturno družbo pri izdelavi strategije. Še več, pripravljen je, da vodijo izdelavo strategije, s čimer se v LDP strinjamo in podpiramo. Sedaj je na kulturnikih, da se povežejo, predlagajo svoje predstavnike in se začne delati. Roka je ponujena.

Programi športa

V te programe so vključena športna društva in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva v višini 660.000 evrov so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav. V letu 2017 se bo za programe in projekte športnih društev in klubov na javnem razpisu, ki je že zunaj, namenilo za 20.000 evrov več sredstev. Točneje 232.000 evrov.

Programi za mladino

Sredstva v višini 60.500 evrov so namenjeni za tekoče delovanje MC kotlovnica in društev s področja mladine.

Prometna infrastruktura

Za področje opravljanja nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanja prometne varnosti je v letu 2017 namenjenih skupaj 4.188.991 €. Od tega za Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.624.693 €, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.843.422 €, obnova in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ter postavitev tabel za označitev naselij v višini 310.766 € ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v višini 410.110 €.  Cestno omrežje za katere je zadolžena Občina Kamnik obsegajo cca. 420 kilometrov. Več na Prometna infrastruktura v letu 2017.

V naslednjih dneh bomo članek dopolnjevali s posameznimi področji, ki so bila tudi razlog za našo podporo proračunoma.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.