Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Nova članica svetniške skupine LDP

Milena Klemen oktober 2014

Ob ustanovitvi LDP Kamnik smo v naš DNK med drugim zapisali sodelovanje in povezovanje v korist skupnosti. Skupnosti v kateri vsak od nas po svojih močeh prispeva k njenemu razvoju. Zato nas veseli, da se je naš član Brane Golubović pozitivno odzval na povabilo Župana, da se priključi ekipi na Občini Kamnik, čeravno to pomeni, da je moral odstopiti kot član občinskega sveta, saj funkciji nista združljivi. Mi smo ga pri njegovi odločitvi podprli, tudi v duhu Partnerskega sporazuma o sodelovanju med LDP in LMŠ, ki smo ga podpisali novembra 2015.

V občinskem svetu ga bo nadomestila Milena Klemen, ki je ravno tako kandidirala na Listi Dušana Papeža v volilni enoti Tuhinjska dolina. Milena Klemen je rojena leta 1958, je doma iz podhruške in ima končano srednjo tehnično šolo ter opravlja delo dizajnerke. Znanja in veščine je pridobivala na različnih področjih poklicne usmeritve in službovanja v Kamniku.

Še naprej bomo konstruktivno delovali v lokalni politiki, s ciljem predlagati in sooblikovati trajnostne rešitve za ekonomske, socialne in okoljske izzive s katerimi se naša skupnost sooča.

Brane G in Milena K

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.