Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Pobuda za Veliko planino

Edis Rujević

Edis Rujović je občinski upravi podal nekaj pobud glede Velike planine. V svojem dopisu na Občino Kamnik je zapisal, da nas je pred mesecem neprijetno presenetila novica o velikem požaru in uničenju objektov ob spodnji postaji nihalke na Veliko planino. Škoda je velika, a v LDP verjamemo, da bo ekipa s pomočjo Občine in zavarovalnine to hitro sanirala.

Po njegovem mnenju je hitra sanacija pomembna, ker je Velika planina iz leta v leto tudi vedno bolj zanimiva turistična in izletniška točka v Sloveniji. »Tako lahko v poletnih mesecih srečamo na vseh treh planinah in dolini Kamniške Bistrice veliko tujih gostov. Stvari se korak po koraku spreminjajo na bolje. A vedno večji obisk zahteva tudi nekatere ukrepe, ki so majhni in ne predragi, imajo pa velik vpliv na življenje in delo na Veliki planini« je zapisal občinski svetnik LDP Kamnik ter nadaljeval: »Največja prepoznavnost planine je tipična arhitektura, ki predstavlja nekakšen simbol Velike planine in pa pastirji, ki od junija do septembra naselijo vse tri planine. Seveda se vedno večjemu obisku prilagajajo tudi planinski domovi s svojo gostinsko ponudbo, ki je vedno boljša. Večji obisk ima za posledico tudi več odpadkov, ki jih na žalost nekateri obiskovalci, predvsem tisti, ki najamejo bajte, ne vozijo nazaj v dolino.«.

V pobudi je opozoril tudi na prenosne toaletne WC kabine ( DIXI), ki po njegovem mnenju močno kazijo podobo našega naravnega bisera in nikakor ne sovpadajo z arhitekturo na Veliki planini kot tudi tako imenovanimi »jurčki« v okviru zunanje podobe gostinskih lokalov. Poleg tega je opozoril na problematiko prostorov za zbiranje smeti v naseljih, saj so ti objekti ali premajhni ali pa se odvoz vrši premalokrat, kar ima za posledico položene vrečke ob teh zbiralnikih za smeti. Takšno odlaganje smeti pa lahko hitro postane zanimiva popestritev prehrane tudi pašnemu govedu, na kar ga je ob obisku na planini opozoril pastir.

Zato je Edis Rujović predlagal, da družba Velika planina premisli ali bi bilo možno t. i. dixije zamenjati z ličnimi lesenimi wc, ki se danes že najdejo na trgu ter reklamne »jurčke« in uničene ležalnike na Zelenem robu nadomesti z drugimi, bolj primernimi za planino oz. izvirnimi senčniki in novimi ležalniki. Poleg tega pa ga zanima kako je z zbiranjem in odvozom smeti na Veliki planini.

 Velika planina Zeleni rob Foto Tone Toplak

Odgovor Občine Kamnik se pričakuje na naslednji seji občinskega sveta.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.