Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Kamniški kulturi se obetajo boljši časi

Dusan papez Foto Iztok Čebašek december 2016Svetniška skupina LDP je konec lanskega leta organizirala javno razpravo z umetniki, upravljavci galerij in predstavniki občine z namenom iskanja rešitev problematike tega področja. Glavni zaključki javne razprave so bili, da Kamnik potrebuje strategijo razvoja kulture, prostore za razstavljanje in delo umetnikov, objavo javnega razpisa v začetku leta ter več sredstev za programe in projekte na področju kulture.

Z veseljem povem, da je bil marsikateri predlog v proračunu za leto 2017 upoštevan. Tako je v proračunu predvidenih 110.000 evrov za projekte in programe društev ter posameznikov iz področja kulture, kar je za 20.000 evrov več kot v letu 2016. Na novo bodo zagotovljena sredstva za spodbujanje oživitve starega mestnega jedra z galerijsko in rokodelsko dejavnostjo ter sredstva za sofinanciranje stroškov najemov na področju kulture. Javni razpis pa je bil objavljen v začetku marca.

Poleg tega pa se predvideva izdelava strategije razvoja kulture. Župan nam je zagotovil, da bo Občina aktivno sodelovala s kulturnimi organizacijami pri izdelavi strategije.

V LDP se s to odločitvijo zelo strinjamo, saj sledi našemu vodilu, da je dobro tisto, kar združuje.

Dušan Papež

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.