Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Sodelovanje javnosti pri oblikovanju proračuna občine!

Brane GolubovicUvajamo možnost sodelovanja javnosti pri oblikovanju proračuna občine!

S sprejemom novega poslovnika o delu občinskega sveta bodo lahko tudi občanke in občani, društva, stroka, podjetja in drugi v okviru razpisane javne razprave sodelovali s svojimi pisnimi predlogi in pripombami pri oblikovanju občinskih predpisov (odloki, statut, poslovnik, pravilniki, ...). Seveda se ne bo zadeva končala le pri podajanju le teh, ampak se bo občinska uprava morala do njih tudi pisno opredeliti, jih podpreti, zavrniti in obrazložiti svojo odločitev.

Predlogi in pobude ter opredelitev občine do njih bodo javni.

Ta novost je še kako pomembna pri sprejemanju proračuna, saj bo javnost pri odločanju o razporejanju davkoplačevalskega denarja lahko aktivno sodelovala. Posledično bomo člani občinskega sveta imeli na ta način boljši vpogled v prioritete javnosti na področju investicij in vsebin, ki se financirajo iz proračuna, kar se mi zdi še posebej pomembno.

Mogoče bo kdo rekel, da smo bili izvoljeni zato, da odločamo. A moje mnenje je, da je uvajanje t.i. participativne demokracije korak naprej pri odločanju o stvareh, ki se dotikajo vseh nas. Omogočanje sodelovanja tako ne zamenjuje predstavniške demokracije temveč jo dopolnjuje ter povišuje stopnjo vključenosti in preglednosti pri sprejemanju odločitev. Konec koncev naše odločitve vplivajo na vse prebivalce naše občine.


Brane GOLUBOVIĆ
občinski svetnik

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.