Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Velika planina je vredna dostojnega dostopa

Dusan Papez

Velika planina z dolino Kamniške Bistrice ter Mala in Gojška planina so naš največji turistični potencial. Dostop na planino z nihalko je urejen. Dostop po makadamski cesti od Kranjskega Raka do Ravni pa je tudi zaradi neprijetnega prašenja vozil zelo problematičen, neurejeno je tudi parkiranje. Vzdrževanje tega dela ceste pomeni velik strošek za pašne skupnosti in domove. V 2014 je bilo porabljenih 1200 ton materiala in 25.000 € za vzdrževalna dela in pluženje.


Odgovor občinskih služb na mojo svetniško pobudo, da se ta problematični odsek v dolžini 1700 m asfaltiral in uredi plačljivo parkirišče, ni bil spodbuden. Kot občinski svetnik in velik ljubitelj Velike planine trdim, da je z dogovarjanjem z deležniki na planini in aktivnim pristopom Občine Kamnik možno v kratkem času uresničiti ta projekt. Ker del tega območja pripada občini Luče, je nujen dogovor obeh občin. Pašne skupnosti in planinski domovi morajo pri tem aktivno sodelovati.

Še naprej si bom prizadeval, da skupaj rešimo problem v dobro vseh občanov. Urejena cesta je nujni del turistične ponudbe, prav tako plačljivo parkirišče, ki posledično odpira nova delovna mesta. Na ta način bomo tudi obvarovali edinstveno naravno in kulturno dediščino Velike planine. Poleg tega pa ne smemo dovoliti, da v primeru naravne nesreče (požar, močan veter), kar se je že zgodilo, neprimerna cesta in promet ogrožata dostop intervencijskih vozil na planino.

Stopimo skupaj in uresničimo ta projekt!

Dušan Papež, vodja svetniške skupine

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.