Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Sestanek z Županom

Sestanek opozicijske LDP z županovo koalicijsko listoDanes smo imeli sestanek z Županom in njegovo stranko o rebalansu proračuna 2016, problematiki območja nekdanje smodnišnice, proračunu za leto 2017, spremembi prostorskega načrta,odzivih na novo prometno ureditev na Klavčičevi, ipd. V dveh letih našega delovanja v občinskem svetu smo pokazali, da kljub temu, da se vedno ne strinjamo z županovo koalicijo, je možno z argumentiranim in strpnim sodelovanjem med koalicijo in našo opozicijsko listo priti do dobrih idej in rešitev.

Rebalans proračuna za leto 2016 je dejstvo in se ga ne da bistveno spreminjati, saj gre za uskladitev proračunskih postavk, leto za nove investicije pa se tudi že izteka.

Glede nekdanje smodnišnice smo ponovno opozorili na to, da gre za najpomembnejše območje razvoja v občini Kamnik in da nas dogajanje na tem območju skrbi, saj se nekateri ne zavedajo, kaj predvideva občinski prostorski načrt (OPN) za KA-19, kjer sta podjetji Iskramehanizmi in Schlenk in KA-01 (severni del smodnišnice). V nekaj letih bomo priča resnično velikim težavam in degradiranemu območju za katerega bo zelo težko sprejeti podrobni prostorski načrt v skladu z dejavnostmi, ki se sedaj širijo na tem območju. V ta namen smo predlagali, da se gre v spremembo OPN ter za območje KA-01 predvidi namembnost za šport, rekreacijo in turizem ter v enem delu za potrebe storitvenih dejavnosti, predvsem gasilskega regionalnega centra in gorske reševalne službe s heliodromom.

V okviru spremembe OPN-ja smo v LDP mnenja, da je potrebno pri investiciji Eko resort gledati širše. Kaj pridobi občina in kraj ter prostor, če se Eko resort poruši in kaj, če ostane? V kolikor se ugotovi, da je več družbenih in prostorskih/okoljskih koristi, če ostane kot da se poruši, potem je potrebno iskati rešitev v okviru spremembe občinskega prostorskega načrta. Ne bomo ne prva ne zadnja občina, ki se je podobnih problemov lotila reševati na takšen način.

Pri pripravi i proračuna za leto 2017 smo se dogovorili, da posredujemo naše predloge o katerih bo koalicija nato odločala. Verjamemo, da se bodo nekateri naši predlogi tudi upoštevali. Predlogi bodo od konkretnih in majhnih, ki so pomembni za posamezni kraj, vas ali naselje do večjih, ki vplivajo na življenje in delo vseh občank in občanov.

Sestanek opozicijske LDP z županovo koalicijsko listo

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.