Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Druga javna razprava o pripravi celostne prometne strategije

CPS strategija promet KamnikS svojimi predlogi pri določanju glavnih problemov in potreb na področju prometa in mobilnosti je v prvi razpravi o pripravi Celostne prometne strategije (CPS) junija letos aktivno sodelovalo veliko občank in občanov. Tako so od junija do septembra 2016 pripravljavci strategije prejeli približno 230 izpolnjenih anketni vprašalnikov, kar nekaj predstavnikov različnih organizacij pa je sodelovalo v pogovorih o obstoječem stanju in o potrebah povezanih z mobilnostjo. Med sodelujočimi smo na obeh delavnicah aktivno sodelovali tudi v LDP Kamnik. V imenu LDP Kamnik so na delavnicah sodelovali mag. Mateja Poljanšek, članica odbor za prostor in komunalno ureditev, Dušan Božičnik, strokovnjak na področju prometa in občinski svetnik Edis Rujović.

Vsa do sedaj zbrana mnenja in predloge je pripravljalec strategije obravnaval in ustrezno upošteval pri pripravi osnutka analize stanja in pri oblikovanju različnih scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini.

Na drugi javni razpravi so lahko udeleženci, bilo jih je malo, najprej prisluhnili predstavitvam osnutka analize stanja in trendov ter različne možne scenarije poti razvoja mobilnosti v občini, vključno z njihovimi učinki na življenje prebivalcev občine.

Žalosti dejstvo, da je bilo na zadnji razpravi skoraj nič predstavnikov strokovnih institucij in druge zainteresirane strokovne javnosti. Konec koncev so ravno ona najbolj poklicani, da sodelujejo že v tej fazi, ne šele na koncu ko je dokument že narejen. Zaskrbljujoče pa je tudi, da je bilo na javni razpravi v Kamniku samo 11 udeležencev (trije iz LDP Kamnik), na Lazah v Tuhinju pa samo trije.

Strategija, seveda, če se bo uresničevala, na kar je opozoril Edis Rujović, bo imela nedvomno velik vpliv na naš vsakdanjik v prihodnjih desetletjih pa tudi na celovit razvoj občine. "Zato je nujno potrebno pri izdelavi prometne strategije upoštevati tudi Občinski prostorski načrt in Strategijo turizma v občini." je zaključil Edis Rujović.

V LDP Kamnik smo na posebnem sestanku razpravljali o CPS. Tako je Mag. Mateja Poljanšek opozorila, da bo proračun za leti 2017 in 2018 sprejet že konec letošnjega leta, strategija pa nekje aprila. Zato je po njenih besedah nujno, da se v proračunu ustanov proračunski sklad za uresničevanje ukrepov iz CPS. Dušan Papež je s pomočjo Dušana Božičnika aktiven predvsem na področju prometne ureditve na Veliki planini. Osnova je po njunem mnenju že osnutek dokumenta "Velika planina - nova prometna ureditev" iz 2008 iz katerega je potrebno izhajati.

Za LDP Kamnik CPS ne pomeni samo asfaltiranje in rekonstrukcija cest temveč pomeni CPS trajnostno vizijo celostne prometne politike v občini. Od cest, priprav na električne avtomobile in elektrificiran javni potniški promet znotraj in izven občine, pa vse do kolesarskih in peš poti. Zato je še kako pomembno, da se pri prostorskem načrtovanju uporablja čim več logičnih rešite. Dovoliti velika parkirišča za tovornjake in gradnjo nove industrijske cone na severu mesta (nekdanji KIK), ima za posledico tudi ureditev prometnih povezav, kot na primer novo obvozno cesto, saj si ne znam predstavljati, da bi spustili celoten tovorni promet po Cankarjevi in naprej po Tuhinjki za Štajersko, je na sestanku LDP Kamnik povedal Brane Golubović. Zato v LDP Kamnik nasprotujemo gradnji nove velike industrijsko-podjetniške cone na območju nekdanje smodnišnice, ne da bi odgovorili na vsa tveganja, ki se ob tem pojavljajo. V LDP nas tudi skrbi, kam odtekajo odpadne vode iz teh parkirišč za tovornjake ali delavnic, ipd. Poleg tega je Golubović v razpravi glede CPS izpostavil, da mora Občina vztrajati, da se zid ob nekdanji smodnišnici podre in na tem mestu zgradi kolesarski in peš pot proti Stranjam.

Že v novembru 2016 boste imeli občani Kamnika ponovno priložnost sodelovati – tokrat na tretji javni razpravi o CPS. V naslednjem koraku se bo oblikovala vizija, ki je eden temeljnih kamnov strategije, saj je osnova za vse nadaljnje korake. Na javni razpravi se bo skupaj z občankami in občani razmišljalo o želeni mobilnosti v prihodnosti – kaj pravzaprav želimo in kako bi to lahko dosegli. V LDP bomo tudi takrat tam s svojimi predlogi.

Na spodnji sliki je predlog prometne rešitve za mestno jedro arhitekta Tomaža Schlegla iz leta 2007.

Idejni predlog ureditve prometa avgust 2007 mala

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.