Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Trajnostni razvoj občine

Mineva še eno aktivno leto za svetniško skupino Lista Dušana Papeža. Leto, ko smo s svojim delom v občinskem svetu in na terenu sooblikovali rešitve za skupnost, v kateri živimo.

Naše vodilo je, da je potrebno vedno imeti pred očmi celoto, ki jo sestavljajo medsebojno povezani cilji posameznih področij. Na žalost občina nima celovite strategije razvoja, imamo pa nekaj področnih strategij, med katerimi je najpomembnejša prostorska strategija razvoja občine. V 2017 se bo izdelala strategija kulture, v izdelavi je prometna strategija, ta mesec pa smo na občinskem svetu sprejeli turistično strategijo. A strategije so samo črka na papirju, če nimajo podpore v ljudeh, predpisih, ukrepih in proračunih. Predvsem pa nastane problem ko njihovi izvajalci ne verjamejo v njih. Proračuna za leti 2017-2018 v marsikaterem delu podpirata strateške usmeritve občine. Predvideva se investicija v OŠ Frana Albrehta, sanacija podružničnih šol, turizem ima najvišja sredstva do sedaj, gre se v sanacijo Malega gradu, povečala se bodo sredstva za kulturo, šport, socialo, prometno področje, podjetništvo, idr.

Ekipa LDP Kamnik

Tudi v naslednjem letu bomo aktivni pri opozarjanju na izvajanje strategije ter preko vključevanja ljudi in organizacij strmeli k oblikovanju najboljših predlogov za trajnostni razvoj naše občine.

Ekipa Liste Dušana Papeža v občinskem svetu:

Dušan Papež, Žaklina Zdravković, Edis Rujović in Brane Golubović

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.