Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Osnutek statuta stranke LDP v nastajanju

Lista Dušana Papeža se je na svojem rednem sestanku odločila, da zaradi lažje organiziranosti in finančnega poslovanje pridobi status politične stranke lokalnega pomena. V samem delovanju Liste se ne bo nič spremenilo. Od avgusta naprej se tako zbirajo podpisi podpore za ustanovitev stranke.

Preberi več

Zelena Smodnišnica

Milena Klemen oktober 2014V svetniški listi Dušana Papeža slavnostno otvoritev delovanja Kazenberga, ki jo je pred kratkim pripravilo društvo Pridenmožic razumemo kot pozitivno novico, ki prihaja z območja bivše Smodnišnice. Društvu pri vseh njegovih dejavnostih želimo veliko uspeha in energije, saj lahko na ta način v bivši upravni stavbi nastane pomemben in prepoznaven kulturni prostor Kamnika in širše okolice. Prav tako menimo, da obravnava in potrditev Strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnice na zadnji seji občinskega sveta pomeni korak v pravo smer.

Preberi več

Odločalo se bo o razvojnih usmeritvah za smodnišnico

Nekdanja smodnišnica Foto Gorenjski glasNa junijski seji občinskega sveta bomo obravnavali tudi strokovne podlage za razvoj območja nekdanje smodnišnice. V LDP Kamnik smo že pri sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) zagovarjali, da se morajo območja v nekdanji smodnišnice razvijati v sozvočju s starim mestnim jedrom in Kamniškimi Alpami. Torej bi ga morali pretežno nameniti za upravne, športne, kulturne, rekreacijske, turistične, izobraževalne in podobne dejavnosti ter za potrebe gorske reševalne službe in sedež morebitnega krajinskega parka Kamniške Alpe. Vse to omogoča sprejeta namembnost teh treh območji, saj smo v OPN-ju predvideli, da se območja namenijo centralnim dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. S tem namenom smo tudi podprli OPN. 

Preberi več

Pokriti bazen Pod Skalco

Bazen Pod Skalco Foto Kamnik.infoV Kamniku smo korak bliže pokritemu bazenu. Kot je bilo na občinskem svetu že večkrat izpostavljeno, je treba sprejeti odločitev, kje se lahko zgradi pokriti bazen. Odgovor kje, že imamo – najbolj logična lokacija je obstoječi bazen Pod Skalco, kar podpiramo tudi v Listi Dušana Papeža.

Preberi več

Mobilnost in elektrifikacija

Edis Rujović Vse večji izziv mest predstavlja mobilnost in Kamnik ni izjema. Analize kažejo, da bo na cestah vse več avtomobilov, v katerih se 80 % voznega časa, vozi samo ena oseba. Velja omeniti tudi podatek, da avtomobili 90% časa mirujejo. Čas, ki ga preživimo v vožnji v večini lahko smatramo kot izgubljeni dragoceni čas. Z razvojem tehnologije se spreminja tudi mobilnost. Vsa večja mesta stavijo na elektrifikacijo avtonomnih vozil. V Kamniku na tem področju ne spimo.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.