Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Pobuda za Veliko planino

Edis Rujević

Edis Rujović je občinski upravi podal nekaj pobud glede Velike planine. V svojem dopisu na Občino Kamnik je zapisal, da nas je pred mesecem neprijetno presenetila novica o velikem požaru in uničenju objektov ob spodnji postaji nihalke na Veliko planino. Škoda je velika, a v LDP verjamemo, da bo ekipa s pomočjo Občine in zavarovalnine to hitro sanirala.

Preberi več

Nova članica svetniške skupine LDP

Milena Klemen oktober 2014

Ob ustanovitvi LDP Kamnik smo v naš DNK med drugim zapisali sodelovanje in povezovanje v korist skupnosti. Skupnosti v kateri vsak od nas po svojih močeh prispeva k njenemu razvoju. Zato nas veseli, da se je naš član Brane Golubović pozitivno odzval na povabilo Župana, da se priključi ekipi na Občini Kamnik, čeravno to pomeni, da je moral odstopiti kot član občinskega sveta, saj funkciji nista združljivi. Mi smo ga pri njegovi odločitvi podprli, tudi v duhu Partnerskega sporazuma o sodelovanju med LDP in LMŠ, ki smo ga podpisali novembra 2015.

Preberi več

Prenova Murnove ulice

Prenova Murnove ulice v KamnikuS sprejemom proračuna za letošnje leto smo občinski svetniki potrdili tudi celovito prenove Murnove ulice. Prenova bo obsegala rekonstrukcijo vozišča, obnovo vodovoda in priključkov, obnovo in dograditev fekalne kanalizacije, izvedbo novega meteornega kanala in zaščito obstoječega plinovoda.

Preberi več

Prometna infrastruktura v letu 2017

cesteZa področje opravljanja nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanja prometne varnosti je v proračunu za leto 2017 namenjenih skupaj 4.188.991 €. Od tega za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.624.693 €, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.843.422 €, obnova in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ter postavitev tabel za označitev naselij 310.766 € ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 410.110 €.  Cestno omrežje za katere je zadolžena Občina Kamnik obsegajo cca. 420 kilometrov.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.