Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Zakaj smo glasovali za proračun?

Glasovanje proračun občine KamnikV sredo, 1. februarja, je občinski svet odločal o proračunih za leti 2017 in 2018. Vsekakor so proračuni zadnjih let zaznamovani s kohezijskimi projekti vodooskrbe in kanalizacije ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave. Temu primerna je tudi njuna velikost. Proračun za leto 2017 je tako »težak« 38.284.760 € in za leto 2018 23.517.781 €.

Občina Kamnik iz dohodnine in drugih davčnih in nedavčnih prihodkov zbere okoli 20,5 milijona €. Iz državnih in EU sredstev bomo v letu 2017 pridobili 8.455.746 €, od tega za kohezijo (vodovod in kanalizacija) 7.740.598 €. Poleg tega pa pridobimo še nekatere druge prihodke. Na proračun 2017 močno vpliva tudi kredit za gradnjo OŠ Frana Albrehta v višini 7,5 milijona evrov.

Preberi več

Program dela občinskega sveta v 2017

Občinski svetniki Liste Dušana Papeža 1.2.2017Na zadnji seji občinskega sveta nam je uspelo v program dela Občinskega sveta Občine Kamnik vnesti nekatere teme, ki so za nas še posebej pomembne.

Tako bomo na eno od jesenskih sej obravnavali Investicijski programa OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, ki bo s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za pričetek investicije. Investicijski program je več kot smo predlagali, saj je šel naš predlog v smer, da občinska uprava pripravi poročilo o aktivnosti glede gradnje OŠ Frana Albrehta.

Preberi več

Pregledali delo in predstavili načrte

LDP Kamnik srečanje z novinarjiV lokalnem časopisu Kamničan-ka so januarja poročali o naši novinarski konferenci ob koncu leta. V uvodu so zapisali, da smo člani svetniške skupine Liste Dušana Papeža konec decembra 2016 predstavili svoj pogled na ključna vprašanja v občini in ocenili sodelovanje z Listo Marjana Šarca.

Preberi več

Srečanje občinskih svetnikov na Glavnem trgu

LDP Kamnik vabilo svetnikom Glavni trg 2016Naša želja, da se ob koncu leta 2016 srečamo članice in člani občinskega sveta z županom na Glavnem trgu je uspela. Dobili smo se tako koalicijski kot opozicijski svetniki, se pogovorili, družili in zaželeli vse dobro v letu 2017. S tem smo naredili še en korak več k sodelovanju, saj je potrebno kljub nekaterim razlikam v pogledih na izzive, ki nas čakajo, vseskozi iskati pot, ki bo pripeljala do najboljših rešitev za prihodnost naše skupnosti. Samo prihodnost pa je tisto, kar nas mora zanimati je rekel naš Dušan Papež.

Preberi več

Pregled dela in pogled naprej

LDP Kamnik novinarska konferencaV sredo, 21. decembra smo organizirali srečanje z novinarji, ki pokrivajo lokalno politiko v občini Kamnik. Na srečanju smo predstavili naše dosežke in pogled naprej.

V teh dneh mineva dve letu od konstitutivne seje in leto dni od podpisa Partnerskega sporazuma za Kamnik z Listo Marjana Šarca. Mineva tudi dobri dve leti od ustanovitve Liste Dušana Papeža. V teh dveh letih smo politiki in javnosti pokazala, da v lokalni politiki ne želimo samo opazovati temveč biti "lokalnotvorni", delovni in povezovalni, kljub temu, da smo v opoziciji. Kot največja opozicijska skupina se v letu 2015 nismo postavili na okope in napadali koalicijo, temveč smo se odločili, da bomo gradili na politiki povezovanja, vključevanja, sodelovanja, argumentov, predlogov. Politiki, ki na prvo mesto postavi človeka, naravo in skupnost v kateri vsi mi živimo in ji ni težko priznati napako ter želi vseskozi imeti jasen pogled naprej.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.