Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Nova članica svetniške skupine LDP

Milena Klemen oktober 2014

Ob ustanovitvi LDP Kamnik smo v naš DNK med drugim zapisali sodelovanje in povezovanje v korist skupnosti. Skupnosti v kateri vsak od nas po svojih močeh prispeva k njenemu razvoju. Zato nas veseli, da se je naš član Brane Golubović pozitivno odzval na povabilo Župana, da se priključi ekipi na Občini Kamnik, čeravno to pomeni, da je moral odstopiti kot član občinskega sveta, saj funkciji nista združljivi. Mi smo ga pri njegovi odločitvi podprli, tudi v duhu Partnerskega sporazuma o sodelovanju med LDP in LMŠ, ki smo ga podpisali novembra 2015.

Preberi več

Prenova Murnove ulice

Prenova Murnove ulice v KamnikuS sprejemom proračuna za letošnje leto smo občinski svetniki potrdili tudi celovito prenove Murnove ulice. Prenova bo obsegala rekonstrukcijo vozišča, obnovo vodovoda in priključkov, obnovo in dograditev fekalne kanalizacije, izvedbo novega meteornega kanala in zaščito obstoječega plinovoda.

Preberi več

Prometna infrastruktura v letu 2017

cesteZa področje opravljanja nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanja prometne varnosti je v proračunu za leto 2017 namenjenih skupaj 4.188.991 €. Od tega za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.624.693 €, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.843.422 €, obnova in vzdrževanje prometne signalizacije, semaforjev, parkirnih avtomatov, parkirišč ter postavitev tabel za označitev naselij 310.766 € ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 410.110 €.  Cestno omrežje za katere je zadolžena Občina Kamnik obsegajo cca. 420 kilometrov.

Preberi več

Zakaj smo glasovali za proračun?

Glasovanje proračun občine KamnikV sredo, 1. februarja, je občinski svet odločal o proračunih za leti 2017 in 2018. Vsekakor so proračuni zadnjih let zaznamovani s kohezijskimi projekti vodooskrbe in kanalizacije ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave. Temu primerna je tudi njuna velikost. Proračun za leto 2017 je tako »težak« 38.284.760 € in za leto 2018 23.517.781 €.

Občina Kamnik iz dohodnine in drugih davčnih in nedavčnih prihodkov zbere okoli 20,5 milijona €. Iz državnih in EU sredstev bomo v letu 2017 pridobili 8.455.746 €, od tega za kohezijo (vodovod in kanalizacija) 7.740.598 €. Poleg tega pa pridobimo še nekatere druge prihodke. Na proračun 2017 močno vpliva tudi kredit za gradnjo OŠ Frana Albrehta v višini 7,5 milijona evrov.

Preberi več

Program dela občinskega sveta v 2017

Občinski svetniki Liste Dušana Papeža 1.2.2017Na zadnji seji občinskega sveta nam je uspelo v program dela Občinskega sveta Občine Kamnik vnesti nekatere teme, ki so za nas še posebej pomembne.

Tako bomo na eno od jesenskih sej obravnavali Investicijski programa OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, ki bo s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za pričetek investicije. Investicijski program je več kot smo predlagali, saj je šel naš predlog v smer, da občinska uprava pripravi poročilo o aktivnosti glede gradnje OŠ Frana Albrehta.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.