Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Prenova mestnega jedra

Edis Rujović, občinski svetnikNa 19. seji občinskega sveta, smo potrdili rebalans proračuna, s čimer smo zagotovili sredstva za izvedbo prenove dela mestnega jedra, ki je bila zaključena v začetku septembra letos. S tovrstnimi ukrepi ustvarjamo v mestnem jedru prijeten ambient, ustvarjamo dnevno sobo mesta, ki je namenjena tako domačinom kot turistom.

Preberi več

Nova prometna ureditev Velike planine

Dusan papez Foto Iztok Čebašek december 2016Občinski svet je na majski seji sprejel predlog izhodišč za razvoj in prometno urejanje Velike planine. Zaradi vedno večjega obiska Velike planine z avtomobili je nujno treba sprejeti nekatere ukrepe, saj promet povzroča težave domačinom, negativno vpliva na okolje in spodkopava želje po trajnostnem razvoju tega območja.

Preberi več

Osnutek statuta stranke LDP v nastajanju

Lista Dušana Papeža se je na svojem rednem sestanku odločila, da zaradi lažje organiziranosti in finančnega poslovanje pridobi status politične stranke lokalnega pomena. V samem delovanju Liste se ne bo nič spremenilo. Od avgusta naprej se tako zbirajo podpisi podpore za ustanovitev stranke.

Preberi več

Zelena Smodnišnica

Milena Klemen oktober 2014V svetniški listi Dušana Papeža slavnostno otvoritev delovanja Kazenberga, ki jo je pred kratkim pripravilo društvo Pridenmožic razumemo kot pozitivno novico, ki prihaja z območja bivše Smodnišnice. Društvu pri vseh njegovih dejavnostih želimo veliko uspeha in energije, saj lahko na ta način v bivši upravni stavbi nastane pomemben in prepoznaven kulturni prostor Kamnika in širše okolice. Prav tako menimo, da obravnava in potrditev Strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnice na zadnji seji občinskega sveta pomeni korak v pravo smer.

Preberi več

Odločalo se bo o razvojnih usmeritvah za smodnišnico

Nekdanja smodnišnica Foto Gorenjski glasNa junijski seji občinskega sveta bomo obravnavali tudi strokovne podlage za razvoj območja nekdanje smodnišnice. V LDP Kamnik smo že pri sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) zagovarjali, da se morajo območja v nekdanji smodnišnice razvijati v sozvočju s starim mestnim jedrom in Kamniškimi Alpami. Torej bi ga morali pretežno nameniti za upravne, športne, kulturne, rekreacijske, turistične, izobraževalne in podobne dejavnosti ter za potrebe gorske reševalne službe in sedež morebitnega krajinskega parka Kamniške Alpe. Vse to omogoča sprejeta namembnost teh treh območji, saj smo v OPN-ju predvideli, da se območja namenijo centralnim dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. S tem namenom smo tudi podprli OPN. 

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.