Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

V LDP smo občinsko upravo povprašali

Dusan Papez malaV LDP smo občinsko upravo povprašali ali se načrtuje ureditev prometnih razmer na območju od Kranjskega Raka do Ravni.
Tako je Dušan Papež na seji občinskega sveta povedal, da se občina Kamnik vse bolj razvija na področju turizma in k temu v veliki meri prispeva tudi dobro delo vseh deležnikov na Veliki planini z dolino Kamniške Bistrice ter Mali in Gojški planini. Ter nadaljeval: "Na planine se dostopa na dva načina. Z nihalko iz doline Kamniške Bistrice in po cesti preko Kranjskega Raka. Predvsem v poletnih dneh, pa tudi spomladi in

jeseni, sta oba dostopa dodobra obremenjena. Če je dostop iz Kamniške Bistrice z nihalko urejen pa tega ne moremo trditi za dostop po makadamski cesti od Kranjskega Raka naprej. Na tem delu se soočamo z velikim številom osebnih avtomobilov in tudi avtobusov, kar ima za posledico neprijetno prašenje in nekontrolirano parkiranje, kar vsekakor ne meče dobre luči naturistično podobo treh planin. Konec koncev je tudi vzdrževanje tega dela ceste velik strošek za pašne skupnosti in domove. V letu 2014 se je za vzdrževanje namenilo 1200 ton materiala in porabilo 25.000 evrov za vzdrževalna dela in pluženje.
Zavedamo se, da gre ta odsek čez območje občine Luče, ki je zainteresirana za dogovor z občino Kamnik o ureditvi tega dela odseka ceste.
Zato sprašujemo ali Občina Kamnik v sodelovanju z Občino Luče pripravlja kakšne aktivnosti, da bi se odsek ceste od Kranjskega Raka do Ravni, kjer bi se uredilo plačljiva parkirna mesta, asfaltiral?
Ali Občina Kamnik v te aktivnosti vključuje tudi vse pašne skupnosti in planinske domove na vseh treh planinah, saj bi ravno ti lahko aktivno sodelovali pri asfaltiranju ceste, parkirišča in urejanje prometnega režima? Dejstvo je, da bi se lahko s pobiranjem parkirnine v veliki meri zagotovila sredstva za vzdrževanje ceste in parkirišč.".

Program

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.