Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Katzenberg v smodnišnici.

Brane Golubovič je v sklopu vprašanj za območje nekdanje smodnišnice vprašal kakšne načrte ima občina glede tega območja z oznako KA-20. Gre za nekdanjo upravno zgradbo s parkom in vrtnarijo. Občinski prostorski načrt določa, da se mora pri načrtovanju revitalizacije tega območja preveriti prvotne ureditve (jezero v parku, bazen zahodno od gradu, tenis igrišče južno od gradu).

Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela, novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba gradu brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali zasnovo objekta. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN. Katzenberg je velika priložnost z Kamnik, saj v njem lahko združimo celotno industrijsko preteklost in jo popestrimo s sodobnimi dejavnostmi, ki bodo privabljanje tako turiste kot domačine.

Občina mora zavzeti stališče do svoje industrijske tehnične dediščine. Območje Katzenberga, stavba z okolico je nadvse primerna za: novo kamniško galerijo, dislocirano enoto muzeja s poudarkom na celotni kamniški industrijski dediščini, prireditveni prostor, prostor za kamniška športna, domoljubna in kulturna društva po vzoru npr. puljskega ROJCa http://rojcnet.pula.org/

Vprašanja LDP in odgovori Občine Kamnik:
Predlagam, da naj Občina začne s postopki za dolgoročni najem graščine Katzenberg za simbolično najemnino, poskuša naj prepričati lastnika, da lahko industrijska dejavnost in kulturne in druge dejavnosti sobivajo na enem prostoru, mnoga mesta v svetu dokazujejo, da je to mogoče.
Občina ne razpolaga s finančnimi sredstvi, ki bi omogočala nakup ali najem objekta. Tudi v primeru nakupa ali najema (pa čeprav za simbolično najemnino) bi veliko finančno težavo najbrž predstavljali stroški prenove in vzdrževanja objekta.
Iskra Mehanizmi so zahtevali, da se prostori Katzenberga s 1. aprilom izpraznijo in tako morajo različne skupine prostor zapustiti, čeprav so vanj vložili veliko prostovoljnega dela in imeli s prostori tudi stroške. Ali bo občina s podjetjem Iskra Mehanizmi poskušala doseči, da prostori Katzenberga ostanejo v uporabi različnim organizacijam?
Občina Kamnik je opravila sestanek s podjetjem Iskra Mehanizmi, kjer je bilo povedano, da trenutno nima zagotovljenih sredstev za morebiten odkup prostorov.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.