Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Kdaj bo zgrajeno igrišče med obema mestnima šolama?

edis rujevic 295x300Občinski svetnik Edis RUJOVIĆ (Lista Dušana Papeža), je občinski upravi zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na gradnjo oz. prenovo OŠ Frana Albrehta in ureditve igrišča med obema mestnima šolama. Sodeč po odgovoru občinske uprave, pa tega še lep čas ne gre pričakovati.

Edis Rujović je v pisnem vprašanju zapisal, da je v mesecu marcu dobil kar nekaj vprašanj s strani občanov, ki so ga spraševali, kaj se dogaja s prenovo/novogradnjo OŠ Frana Albrehta in kdaj se bo pričela investicija glede igrišča med obema mestnima šolama.

"Potrebno je priznati, da se v občini Kamnik vseskozi obnavljale in gradile OŠ in podružnične šole. Tako na primer se je leta 2004 zaključila izgradnja osnovne šole na Duplici, 2007 je bila otvoritev prizidkov in telovadnice OŠ Stranje, začelo se je načrtovanje gradnje dveh mestnih šol, od katerih je OŠ Toma Brejca že zgrajena, občinska uprava pa išče optimalno rešitev za OŠ Frana Albrehta in ureditev zunanjih površin. Poleg tega je bilo obnovljenih veliko podružničnih osnovnih šol. Lahko rečemo, da občina vlaga sredstva v osnovno šolstvo ter obenem izvaja potrebne ukrepe, da bi zagotovila dovolj oddelkov za nemoteno izvajanje enoizmenskega pouka v osnovnih šolah.

Tako so se v letu 2014 vzpostavili skupni šolski okoliši za območja OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vera, ki naj bi se začeli uporabljati v šolskem letu 2015/2016, s ciljem uravnotežiti vpise v šole z dejanskimi kapacitetami šol.

Sprašujem:

  • Ali Občina Kamnik še vedno stalno spremlja demografska gibanja, ki bodo vplivale na dodatne kapacitete ter iskanje ekonomsko najbolj učinkovitih načinov za zagotavljanje le teh in kateri so ti načini?
  • Koliko oddelkov je v šolskem letu 2015/2016 zasedenih po posameznih šolah in koliko oddelkov za posamezno šolo bo zasedenih v šolskem letu 2016/2017? Poleg tega me zanima, kakšna je povprečno število učencev na oddelek za posamezno šolo?
  • Koliko oddelkov je v šolskem letu 2015/2016 po podružničnih šolah in koliko se jih predvideva v šolskem letu 2016/2017?
  • Kakšno je bilo število rojstev, prosim za tabelo od leta 2010 pa do vključno leta 2015, in v katerem koledarskem letu bodo ti otroci šli v 1. razred osnovne šole?
  • Ali na podlagi demografskih gibanj občina predvideva, da je potrebno zagotoviti nove oddelke in če ja kdaj ter kje naj bi se ti oddelki zagotovili? Je še aktualna gradnja OŠ Frana Albrehta ali je bolj racionalna dozidava in obnova kot je bilo povedano v odgovoru na ustno svetniško vprašanje na 12. Seji občinskega sveta?
  • Poleg tega me zanima, vprašanje je bilo sicer že zastavljeno, kako namerava občina na kratek in dolgi rok zagotoviti primerne športno rekreativne površine (samostojno rokometno/malonogometno igrišče in košarkaško igrišče – vsaj dve), ki sta jih OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca izgubili ob dozidavi in adaptaciji OŠ Toma Brejca. Iz odgovora [http://goo.gl/vZm7aC] na svetniško vprašanje iz 12. seje občinskega sveta namreč izhaja, citiram: »...Gradbeno dovoljenje za navedeno območje predvideva gradnjo manjšega stadiona s tekaško stezo, površine, namenjene skoku v daljino, dveh košarkarskih igrišč, rokometnega in nogometnega igrišča, površine, namenjene odbojki ter odbojki na mivki, uredile se bodo tudi učilnice na prostem za učence prve triade. Zaradi izgradnje nove Osnovne šole Toma Brejca je le-ta res izgubila zunanje športne površine, ki so jih v preteklosti uporabljali učenci šole, v popoldanskem in večernem času pa so bile priljubljeno zbirališče mladih. Vse to se je zgodilo z zavedanjem Občine, da se bodo ob zagotovitvi zadostnih finančnih sredstev v najkrajšem možnem času v okviru zgoraj navedenega projekta uredile zunanje športne površine, namenjene tako šoli kot tudi popoldanskim družbenim aktivnostim.«.

Glede na to, da se je v odgovoru zapisalo, da se bo investicija na tem območju fazno nadaljevala z gradnjo nove športne hale, adaptacijo Osnovne šole Frana Albrehta in ureditvijo zunanjih športnih površin, mi je logično, da bo zaradi potreb po nemotenem izvajanju osnovnošolskih programov prioriteta telovadnica in prenova OŠ Frana Albrehta in šele nato gradnjo manjšega stadiona s tekaško stezo, površine, namenjene skoku v daljino, dveh košarkarskih igrišč, rokometnega in nogometnega igrišča, površine, namenjene odbojki ter odbojki na mivki, uredile se bodo tudi učilnice na prostem za učence prve triade.

Zato sprašujem in obenem predlagam, da Občina pripravi načrt za začasno zunanje športno igrišče (rokomet in posebej košarka), ki se bo lahko samo še širil, ko bo na vrsto prišla zadnja faza obnove tega območja, ureditev zunanjih igrišč. S tem mislim, da se tudi investicija v ureditev zunanjih igrišč začne fazno in za prvo fazo zagotovijo sredstva že v proračunu za leto 2017, v kolikor pa je to možno pa že v letu 2016 in se prva faza izvede že poleti 2016.

Tehtnih argumentov zakaj je potrebno pohiteti z ureditvijo zunanjih športnih površin je že občina sama navedla dovolj, zato le teh ne bom še sam posebej navajal.

Lahko pa zapišem, da bo Lista Dušana Papeža podprla vsa prizadevanja, ki bodo šla v smer, da se zunanje športne površine med obema šolama ravno tako gradijo fazno, in da se prva faza (samostojno rokometni/malonogometno igrišče in samostojno košarkaško igrišče) izvede že najkasneje v letu 2017."


Odgovor v imenu občinske uprave je pripravila Tina TRČEK, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve:
Občina Kamnik je v zadnjih nekaj letih res že precej naredila na področju šolstva, obnovljenih je bilo nekaj podružničnih šol, zgrajena nova, moderna Osnovna šola Toma Brejca, ves čas se izvajajo različna vzdrževalna dela, takoj, ko bo mogoče, pa bo potrebno pristopiti tudi k projektu izgradnje športne hale ter Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo.
Občinska uprava spremlja demografska gibanja tako s pomočjo ravnateljev osnovnih šol kot tudi preko uradnih evidenc. Za prihodnje šolsko leto bodo obstoječe kapacitete zadoščale, pomanjkanje prostora smo po vpisu predvideli le na Osnovni šoli Stranje ter na podružnični šoli Nevlje, kar smo s pomočjo angažiranosti obeh ravnateljev rešili na način, da bomo maksimalno izkoristili obstoječe kapacitete v obeh stavbah, zaenkrat brez večjih stroškov. VEČ TUKAJ

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.