Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Kdaj bo asfaltirano parkirišče na Tunjiški?

edis rujevic 295x300Občinski svetnik Edis Rujović (LDP) je na decembrski seji občinski upravi zastavil vprašanje, ki se nanaša na asfaltiranje parkirišč na območu Tunjiške ceste oz. Fužin. V svojem vprašanju je zapisal, da je parkirišče na območju Fužin in Tunjiške ceste, parcelna številka 397/45, k.o. Kamnik, eno zadnjih neasfaltiranih in neosvetljenih parkirišč v mestu Kamnik. Omenjeno parkirišče posredno zadovoljuje potrebe parkiranja celotnega tamkajšnjega blokovskega naselja, neposredno pa to parkirišče uporabljajo stanovalci blokov na Tunjiški 2 b in 2 c ter stanovalci blokov Fužine 2 in 2 a, torej cca. 120 stanovanj.

Glede na to, da je okolica tega naselja dokaj dobro urejena, da se vseskozi ureja okolica Doma kulture Kamnik, ki je v neposredni bližini tega parkirišča, se mi zdi smiselno, da se uredi tudi to parkirišče. Sprašujem pristojne na občinski upravi, kdaj lahko pričakujemo ureditev tega parkirišča ter kaj je do sedaj zaviralo ureditev parkirišča?

Odgovor občinske uprave je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:
Občinska uprava podpira podano pobudo, vendar v proračunu za leto 2016 niso zagotovljena sredstva, zato bomo urejanje makadamskega parkirišča zagotavljali v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest.

Na skop odgovor občinske uprave, je Edis Rujović januarja 2016 postavil dodatno vprašanje, kjer je zapisal, da na vprašanje ni dobil odgovora, kdaj se lahko pričakuje asfaltiranje in osvetlitev parkirišča. Poleg tega je zapisal, da razume stisko občinske uprave, da nima zagotovljenih sredstev za asfaltiranje in osvetlitev tega parkirišča v proračunu 2016 in da te investicije zaradi tega ne more za sedaj izvesti. Zato v smislu partnerskega odnosa občinski upravi predlaga:

  • da v začetku leta 2016 pridobi strokovno oceno višine investicije za asfaltiranje in
    osvetlitev parkirišča,
  • pridobi vso potrebno dokumentacijo za izvedbo investicije in
  • predvidi potrebna sredstva v proračunu za leto 2017, tako da se investicija lahko
    izvedla leta 2017.

Poleg tega pa je dodal še pobudo, da v primeru, če se bo v prvi polovici leta spreminjal proračun za leto 2016 (rebalans proračuna 2016), da se resno preuči možnost zagotovitve sredstev v okviru sprememb proračuna za leto 2016 in se parkirišče uredi že v poletnih mesecih leta 2016.

Kratek odgovor je ponovno pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo, ki pa je bil tokrat konkretnejši:
Občinska uprava bo naročila izdelavo projektne dokumentacije za asfaltiranje in osvetlitev javnega parkirišča na območju Fužin.

 

 

: "Občinska uprava bo naročila izdelavo projektne dokumentacije za asfaltiranje in osvetlitev javnega parkirišča na območju Fužin."

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.