Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Pločnik, ureditev bankin in javna razsvetljava v Podjelši

Dušan Papež je na decembrski seji postavil pisno vprašanje.

Naselje Podjelše res ni med večjimi naselji v občini, saj ima okoli 34 prebivalcev. Je pa to naselje, naselje obrti in kmetovanja, skozi katerega poteka tudi turistično-rekreativna kolesarska pot L040. V naselji ni ne pločnika, bankine so slabo urejene in ne javne razsvetljave – točneje, postavljena je ena svetilka.

Občinsko upravo zato sprašujem. Kdaj se lahko pričakuje postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave v naselju Podjelše ter ureditev bankin?

Podajam tudi pobudo, da se na ustreznem mestu postavi vsaj dva prometna znaka »Živali na cesti«. Dejstvo je, da se ob cesti, ki pelje proti naselju Podjelše več mesecev pase živina, zato je smiselno postaviti znakov, ki označuje bližino mesta, na katerem lahko domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje.

Odgovor sta pripravila Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo, ter Franc RESNIK, svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Predstavnika občine in KPK ter predlagatelj Duško Papež bodo do 5. februarja 2016 skupaj pregledali območje Podjelše in zavzeli stališče glede potrebe po postavitvi dodatnih luči javne razsvetljave. Vašo pobudo oziroma predlog za postavitev dveh prometnih znakov »Živali na cesti« pa bomo posredovali Komisiji za tehnično urejanje prometa, ki bo zadevo preučila ter odločila.

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.