Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Žaklina Zdravković: Upravljanje Dupliškega hriba

Žaklina ZdravkovićLeta nazaj je bila na območju bivše kamniške deponije na Duplici opravljena sanacija in urejena gozdna učna pot. Leta 2003 je bila zasajena dendrološka drevesna učna pot, leta 2007 pa je bila urejena še makadamska sprehajalna pot. V občinskem proračunu je vseskozi vzpostavljena redna proračunska postavka, namenjena vzdrževanju deponije Duplica, ki je v letu 2016 znašala 3900 evrov. V obrazložitvi postavke piše, da je na območju potrebno redno vzdrževanje (košnja trave, redno odstranjevanje odpadkov, saditev manjkajočih dreves, pregled in odvoz izcednih voda itd.). Hrib in pot sta v vmesnem času postala priljubljena točka sprehajalcev s psi, tekačev, mladine ...

Preberi več

Ali bo občina izgubila Mali grad, pokopališče in stavbo občine?

Dušan Papež. Foto Iztok Čebašek december 2016Občinski svetnik Dušan Papež je na 17. seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vračanje premoženja Meščanski korporaciji Kamnik, kateri so bile že vrnjene nepremičnine v Kamniški Bistrici, lahko pa se zgodi, da korporacija v naravi dobi vrnjene tudi številne nepremičnine v mestu, denimo stavbo občine, Mali grad in pokopališče na Žalah.

Preberi več

Razvoj smodnišnice

Brane GolubovićSvetnik Brane Golubović – Lista Dušana Papeža, je občinski upravi, 6. oktobra 2016, ponovno podal pobudo: “Da se na območje KA-1 spremeni namembnost iz centralnih dejavnosti v dejavnosti za šport, rekreacijo in turizem, kjer se lahko na izjemni lokaciji med starim mestnim jedrom in naročjem Alp vzpostavi resnično privlačen in funkcionalen center športne in turistične ponudbe z vso potrebno infrastrukturo.”

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.