Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Je gradnja vodovodnega omrežja v Tuhinjski dolini podlaga za prevzem tuhinjskih vaških vodovodov?

brane golubovic 268x300Svetnik Brane GOLUBOVIĆ (Lista Dušana Papeža), ki je kot poslanec Državnega zbora vložil pobudo za vpis pravice od vode v ustavo, hkrati pa že lep čas deluje kot aktivist zoper privatizacijo vode in vodnih virov, je občinski upravi Občine Kamnik zastavil zanimivo svetniško vprašanje, ki se nanaša t.i. samooskrbne vaške vodovode. Le-te so, največkrat s prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi, zgradili krajani, ki za te vodovode tudi skrbijo. Občina na upravljalce vaških vodovodov, sklicujoč se na veljavno zakonodajo, že dlje časa pritiska, da jim njihovo infrastrukturo prepusti v upravljanje koncesionarju, vendar se posamezne vaške skupnosti temu na vse kriplje upirajo, oziroma, kot navajajo na Občini Kamnik, so predloge Občine odločno oz. celo grobo zavrnili, kar je najbrž povsem razumljivo.

Preberi več

Kdaj bo asfaltirano parkirišče na Tunjiški?

edis rujevic 295x300Občinski svetnik Edis Rujović (LDP) je na decembrski seji občinski upravi zastavil vprašanje, ki se nanaša na asfaltiranje parkirišč na območu Tunjiške ceste oz. Fužin. V svojem vprašanju je zapisal, da je parkirišče na območju Fužin in Tunjiške ceste, parcelna številka 397/45, k.o. Kamnik, eno zadnjih neasfaltiranih in neosvetljenih parkirišč v mestu Kamnik. Omenjeno parkirišče posredno zadovoljuje potrebe parkiranja celotnega tamkajšnjega blokovskega naselja, neposredno pa to parkirišče uporabljajo stanovalci blokov na Tunjiški 2 b in 2 c ter stanovalci blokov Fužine 2 in 2 a, torej cca. 120 stanovanj.

Preberi več

Pločnik, ureditev bankin in javna razsvetljava v Podjelši

Dušan Papež je na decembrski seji postavil pisno vprašanje.

Naselje Podjelše res ni med večjimi naselji v občini, saj ima okoli 34 prebivalcev. Je pa to naselje, naselje obrti in kmetovanja, skozi katerega poteka tudi turistično-rekreativna kolesarska pot L040. V naselji ni ne pločnika, bankine so slabo urejene in ne javne razsvetljave – točneje, postavljena je ena svetilka.

Preberi več

Prostorsko urejanje območja nekdanjega Stola

brane golubovičSvetnik Brane Golubovič je na 11. redni seji občinski upravi postavil vprašanje glede prostorskega urejanja industrijskega območja nekdanje tovarne Stol. Vprašal je, katere aktivnosti vodi Oddelek za okolje in prostor glede industrijskega območja na Duplici, B20 Stol Sever, in s kakšnimi težavami se sooča ter ali se pripravlja OPPN za to območje?

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.