Kdaj bo izdelana strategija turizma?

EdisRujovicEdis RUJOVIĆ je na junijski seji postavil pisno svetniško vprašanje glede izdelave dolgoročne strategije na področju turizma. Zapisal je, da turizem, ne množični, nedvomno predstavlja ključno gospodarsko panogo prihodnosti v občini Kamnik, ki lahko s svojim razvojem pripomore k še večji kakovosti bivanja občank in občanov kot tudi h generiranju novih delovnih mest in razvoju turističnih podjetniških iniciativ.

A vsa ta leta turizem v praksi resnično še ni bil prepoznan kot panoga na kateri se bodo priključile vse ostale dejavnosti. Imam občutek, da Občina in njen Zavod za turizem še ni v popolnosti prevzel vloge povezovalca, koordinatorja in kreatorja turističnega preboja. Razlog leži tudi v odsotnosti potrjene vizije in strategije.

Z jasno vizijo in strategijo se da premakniti stvari. To dokazuje Ljubljana, ki je iz zaspanega mesta v zelo kratkem času postala metropola, zelena prestolnica Evrope. Vse to je dosegla z jasno začrtano strategijo in vizijo.

Kamnik potrebuje vizijo in strategijo. Prvi resnično velik izziv predstavlja celovit razvoj nekdanje smodnišnice. Bomo znali misliti strateško, odgovorno in celovito?

Glede na informacije, ki sem jih našel pri pisanju stališča občinskega svetnika za časopis Kamničanka glede strategije na področju turizma, je le ta v izdelavi oziroma bi morala biti že izdelana julija 2015. Glede na isti zapis iz maja 2015 na spletni strani Kamnik.info se je Občina Kamnik leta 2012 odločila, da bo Zavod za turizem in šport izdelal novo Strategijo razvoja turizma v občini za obdobje 2014 – 2020. Glede na odgovor sta bili za izdelavo strategije ustanovljeni dve skupini, ki bi strategijo pripravili do julija 2015. Iz članka je razvidno, da pri izdelavi strategije sodelujejo tudi mladi, kar podpiram, saj mlada generacija, kateri pripadam tudi sam, danes v svetu postavlja trende na področju turizma.

Moja vprašanja so sledeča.
• Ali je Strategija razvoja turizma v občini Kamnik že dokončno izdelana?
• Ali se lahko strategijo pošlje vsem svetniškim skupinam?
• Kdaj jo bo obravnaval občinski svet?

Odgovor sta pripravila Matej SLAPAR, podžupan ter Božena PETERLIN, direktorica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik:

Strategija razvoja turizma bo dokument, ki bo nakazal smer razvoja turizma kot tudi strategijo trženja Kamnika kot destinacije, vključno z vsemi našimi naravnimi, kulturnimi in drugimi danostmi, ki jih v občini Kamnik ni malo. Dokument mora biti zato usklajen z vsemi deležniki, ki sestavljajo to, tudi v naši občini, vse bolj razvijajočo se gospodarsko panogo.

V lanskem letu smo tako v okviru skupine študentov in zaposlenih na Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik ter strokovnih sodelavcev povzeli usmeritve za pripravo strategije za prihodnje obdobje. Osnutek strategije je v sklepni fazi in je bil v ponedeljek, 23. 5. 2016, poslan v obravnavo in pregled turističnim delavcem in nekaterim večjim podjetjem na področju turizma, s katerimi smo predhodno opravili tudi pogovore, ki so bili podlaga za nastanek osnutka. Po okrogli mizi, dne 27. 5. 2016, in obravnavi osnutka s strani turističnih delavcev in podjetij na področju turizma, bo organizirana tudi javna obravnava dokumenta, saj bomo le tako lahko dosegli, da bo vsak občan lahko prispeval svoj kamenček k pripravi strategije in razvoja turizma v naši občini. Po javni obravnavi bo predlog strategije dan v obravnavo tudi občinskim svetnicam in svetnikom na seji občinskega sveta, predvidoma na prvi naslednji seji. Po tem pa bo strategija pripravljena za izvajanje, naj pa poudarimo, da se v tem trenutku večina stvari, ki so v osnutku strategije napisane, v okviru Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik že izvaja.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.