Javni potniški promet

Že nekaj časa potekajo pogajanja med Občino Domžale in Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) o podaljšanju avtobusnih linij LPP iz Ljubljane do Domžal. Občinskega svetnika Braneta Golubovića je zato na junijski seji občinskega sveta zanimalo, ali bi morebitne nove linije LPP iz Ljubljane do Domžal in nazaj lahko vplivale na standard javnega prevoza občanov Kamnika, predvsem z vidika pogostnosti prevozov in relacij na katerih opravljajo prevoze?

V časopisu Delo je bil 14. maja objavljen članek z naslovom »Še je upanje za prihod LPP v Domžale«. V njem so zapisana dejstva o poteku pogovorov in pogajanj med občino Domžale, Ljubljanskim potniškim prometom (v nadaljevanju LPP), KAM-BUS d.o.o. – SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija (v nadaljevanju KAM-BUS) in Ministrstvom za infrastrukturo glede možnosti podaljšanja avtobusnih linij LPP do Domžal. V članku piše, da je Ministrstvo za infrastrukturo pojasnilo, da dovoljenja za podaljšanje proge ne more izdati brez dogovora med obema prevoznikoma. Od aprila naprej potekajo pogovori med obema prevoznikoma in Ministrstvom za infrastrukturo, na sestankih pa so prisotni tudi predstavniki obeh občin (Ljubljana in Domžale). Domžalska občina je zainteresirana za proge LPP in zato pripravljena tudi na sofinanciranje morebitnega podaljšanja prog LPP.

LPP v DomžaleV različne iniciative in sestanke na ravni drugih občin in podjetij se seveda ne moremo vpletati. Vendar pa ti pogovori in pogajanja lahko vplivajo na standard javnega prevoza za občane Kamnika. Podjetja bodo iskala svoj ekonomski interes in manj potnikov na avtobusih KAM-BUS-a lahko vodi v iskanje prihrankov na drugih področjih, v manjšanje števila prog in nižanje pogostosti prevozov. Jasno je tudi, da bo občina Domžale želela zagotoviti najboljši možni in najcenejši (prevoz na linijah LPP naj bi bil za občane Domžal v primerjavi s sedanjimi cenami cenejši) prevoz za občane Domžal. Mestna občina Ljubljana je lastnik javnega podjetja LPP in zainteresirana za to, da pridobiva nove proge, potnike in zaslužek.

S stališča uporabnikov javnega prevoza iz občine Kamnika pa je pomembna informacija v kakšni meri je naša občina seznanjena s pogovori oziroma vpeta vanje. Zato prosimo občino Kamnik za nekaj pojasnil v zvezi z zagotavljanjem javnega prevoza s KAM-BUS-om.

  • Ali je občina Kamnik seznanjena s vsebino pogovorov za podaljšanje linij LPP do Domžal?
  • Ali je občina Kamnik stopila v stik s podjetjem KAM-BUS in preverila, ali bi morebitne spremembe prevoza do Domžal lahko vplivale na standard javnega prevoza občanov Kamnika, predvsem z vidika pogostnosti prevozov in relacij na katerih opravljajo prevoze?
  • Ali je občina ob tem izrazila svojo zahtevo, da se standard javnega prevoza za občane Kamnika ne spremeni ne glede na dogovore med drugimi akterji in o tem obvestila Ministrstvo za infrastrukturo in vse deležnike v pogajanjih?
  • Ali je občina Kamnik stopila v stik s sosednjo občino Domžale in preverila kako daleč so dogovori z LPP?

Brane Golubović, občinski svetnik LDP Kamnik

Odgovor so pripravili Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance ter Sonja ZORE, direktorica podjetja KAM-BUS d. o. o.:

  • Občina Kamnik ni seznanjena z vsebino pogovorov za podaljšanje linij LPP do Domžal, saj nikoli ni bila seznanjena niti povabljena na tovrstne pogovore.
  • Občina Kamnik je stalno v stiku s podjetjem KAM-BUS, saj gre ne nazadnje za ključnega ponudnika in prevoznika na območju naše občine. S strani direktorice podjetja Sonje Zore je bilo pridobljeno njihovo mnenje do omenjene problematike, ki je sledeče:

LPP si že vse od leta 2012 prizadeva za izdajo dovoljenja k uvedbi tako imenovane integrirane linije 12 na relaciji Ljubljana–Domžale. Prav tako si od leta 2014 prizadeva za pridobitev dovoljenja, s katerim bi preusmerili svojo linijo na relacijo Bežigrad–Šentjakob– Dragomelj.

Glede na dejstvo, da LPP na tem območju ne izvaja primestnih linij in da KAM-BUS na tem območju v celoti pokriva vse primestne linije, za katere ima s strani države podeljeno koncesijo, je utemeljeno, da ministrstvo takšnega dovoljenja do sedaj ni izdalo. LPP je v preteklosti uvedel tako imenovane integrirane linije na območjih, kjer je sam nastopal tako v vlogi primestnega kot mestnega prevoznika. Na teh območjih je tako uvedel svoj conski sistem z nižjimi cenami in jih integriral z mestnim prometom, s čimer ni bilo nič narobe, saj so vsi prihodki, vključno s subvencijo države ostali pri enem prevozniku in se celo povečali. V primeru uvedbe LPP linij do Domžal se tako postavlja vprašanje smiselnosti tolikšnega povečanja dnevnih povezav (poleg današnjih 82 dnevnih, ki jih zagotavlja KAM-BUS in 21 dnevnih povezav, ki jih zagotavlja SŽ, bi LPP uvedel še 45 dnevnih povezav), kršenja Zakona o prevozih v cestnem prometu, kršenja Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, financiranja dodatnih linij (danes se prevoz pokriva brez subvencioniranja države). Prebivalci Domžal so že danes glede na ostale občine deležni nadstandardnega obsega povezav z Ljubljano, saj gre večina linij, ki pridejo iz Kamnika, Lukovice in Moravč preko Domžal. Prav tako pa na nivoju države poteka projekt integriranega javnega potniškega prometa, ki naj bi na celotnem območju Slovenije uvedel enotno vozovnico in nižje cene tudi za ostale uporabnike (dijaki in študenti imajo že danes subvencionirano ceno vozovnic). Poleg tega pa imajo potniki že danes na območju, kjer KAM-BUS opravlja koncesijo, možnost uporabe enotne vozovnice (avtobus-vlak). Vsi javni prevozniki imamo danes podeljeno koncesijo z veljavnostjo najkasneje do 2. 12. 2019 oziroma do podelitve nove koncesije na podlagi javnega razpisa. Glede na število potnikov in današnjo ureditev javnega potniškega prometa se standard javnega potniškega prometa za občane Kamnika na relaciji Kamnik–Ljubljana tudi z novim razpisom ne bi smel poslabšati.

  • Občina Kamnik je s posredovanim dopisom izrazila svojo zahtevo, da se standard javnega prevoza za naše občane ne sme poslabšati, ne glede na dogovore med drugimi akterji. Občina Kamnik je posredovala dopis na Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojni organ za izdajo koncesij za izvajanje javnega potniškega prometa.
  • Občina Kamnik ni stopila v stik s sosednjo Občino Domžale.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.