Kaj se lahko dela v nekdanji smodnišnici?

Na junijski seji občinskega sveta je predsednik LDP Kamnik, Dušan Papež, v imenu svetniške skupine postavil ustno svetniško vprašanje županu in občinski upravi glede razvoja nekdanje smodnišnice in kaj se lahko danes in kaj se bo lahko jutri na tem območju delalo. Po našem mnenju gre za enega največjih izzivov za razvoj občine in širitev mesta, saj območje obsega slabih 70 hektarjev zemljišč.

V LDP Kamnik smo že pri sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) zagovarjali, da se morajo območja v nekdanji smodnišnici KA-01 (severni del smodnišnice), KA-20 (Katzenberg) in KA-145 (Dom kulture) razvijati v sozvočju s starim mestnim jedrom in Kamniškimi Alpami. Torej bi ga morali pretežno nameniti za upravne, športne, kulturne, rekreacijske, turistične, izobraževalne in podobne dejavnosti ter za potrebe gorske reševalne službe in sedež morebitnega krajinskega parka Kamniške Alpe. Vse to omogoča sprejeta namembnost teh treh območji, saj smo v OPN-ju predvideli, da se območja namenijo centralnim dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. S tem namenom smo tudi podprli OPN. Torej

To pa ne pomeni, da oviramo gospodarski razvoj, saj sta dve območji v južnem delu smodnišnici namenjeni za industrijo. Gre za območji KA-19 in KA-21, kjer delujeta tudi podjetji Schlenk in Iskra mehanizmi.

Dogajanje na terenu dokazuje, da se območje KIK-a ne razvija v skladu s smernicami Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik temveč se število lastnikov drobi, kar predstavlja nevarnost, da se območje velikosti več kot 60 hektarjev nikoli ne bo moglo urediti. Zato nas je zanima sledeče:

Katere dejavnosti so na območjih (KA-01, KA-145 IN KA-20) dopustne danes, po sprejetem OPN, in katere bodo dopustne po sprejetih OPPN-jih, če se bo upoštevala namenska raba prostora (C in CU)? Bi bila (Ali je) dopustna gradnja proizvodnih dejavnosti, industrije, parkirišč za tovornjake, žage, skladišča, ipd.?

Iz odgovora Občine Kamnik sledi, da je za vse enote z oznako KA-01, KA-20, KA-145 v OPN predpisana izdelava OPPN-jev. Na vseh območjih so do izdelave in sprejema OPPN-jev dovoljena redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije, novogradnje pa nikakor niso dovoljene. Na območjih so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti pod pogoji, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega OPPN-ja. Glede na namensko rabo prostora v enotah KA-01, KA-20, KA-145, ki je določena za območje centralnih dejavnosti, na tem območju niso dopustne: proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo, niti druge dejavnosti, ki presegajo predpisane standarde kakovosti okolja.

Predlagali smo tudi, da Župan razmisli o pričetku postopka spremembe OPN-ja, s ciljem še dodatno zaščititi severni del smodnišnice pred nadaljno degredacijo. V spremenjenem OPN-ju bi se spremenila namembnost območja KA-01, kjer se spremeni namenska raba zemljišč iz centralnih dejavnosti (C) v območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja ter v površine za turizem (BT) in površine za športni center (BC). Na ta način bi preprečili, da se na tem območju, kljub prepovedi, vzpostavi neurejeno območje za poslovne in industrijske potrebe oziroma, da smo priča stihijskemu razvoju tega območja, ki ni v skladu z usmeritvami, ki smo jih zapisali v Občinski prostorski načrt.

Odgovora na to pobudo nismo dobili, zato bomo na jesenski seji vprašanje ponovili.

Območje nekdanje smodnišnice je po našem mnenju edini prostor v občini kamor se lahko mesto širi v naslednjih desetletjih. Je strateški prostor med starim mestnim jedrom in Kamniškimi Alpami.

Celotno vprašanje in odgovor najdete TUKAJ

 

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.