Zagotavljanje socialne oskrbe na domu

Brane Golubovic 6 december 2015 Foto Aleš SenožetnikMALAfbBrane Golubović je na Občino Kamnik naslovil vprašanje glede zagotavljanja zadostnega obsega socialne oskrbe na domu v občini Kamnik, ki jo kot koncesionar opravlja Zavod za socialno oskrbo Pristan, kateremu koncesijska pogodba poteče leta 2018.

Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi upravičencem vsaj za določen čas nadomestimo institucionalno varstvo v zavodu, v drugi organizirani obliki ali v drugi družini.

Postavil je naslednji vprašanji:

  • Ali oddelek za družbene dejavnosti spremlja in analizira potrebo po tovrstni pomoči ter temu primerno zagotavlja s koncesionarjem zadostne kapacitete za izvajanje te storitve?
  • Ali je možno podeliti še eno koncesijo za tovrstno storitev ali samo del storitve drugemu koncesionarju v kolikor se izkaže, da je povpraševanje večje od zmožnosti obstoječega koncesionarja?

Odgovor je pripravila Katja VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:
Oddelek za družbene dejavnosti aktivno spremlja delo koncesionarja za izvajanje pomoči družini na domu. Koncesionar Občino Kamnik ažurno obvešča o stanju na področju izvajanja storitve in svoje kapacitete prilagaja potrebam po storitvi. Koncesionar svoje delo opravlja korektno, saj v zvezi z njegovim delom ne prejemamo pritožb. V primeru kakršnih koli vprašanj se odzivajo hitro in učinkovito. Skladno s koncesijsko pogodbo Zavod Pristan Občini Kamnik pripravi letno poročilo o delu, v katerem predstavi podatke o svojem delovanju, izpostavi morebitne težave in predlaga rešitve.

Potrebe po pomoči na domu se iz dneva v dan spreminjajo, na daljše obdobje pa naraščajo. Na tovrstna nihanja koncesionar ustrezno odreagira in zagotavlja ustrezne storitve. Vedeti je potrebno, da so uporabniki storitev izjemno raznoliki z zelo različnim socialnim stanjem, ki ga kot javnost izredno težko in pogosto napačno ocenjujemo. Zavod Pristan s svojimi strokovnimi delavkami natančno spozna socialno stanje uporabnikov in nas po potrebi o tem tudi ustrezno obvešča.

Obseg izvajanja storitve pomoči družini na domu določa koncendent. Z Zavodom Pristan imamo dogovorjen okvirni obseg izvajanja storitve v vsakoletni pogodbi o financiranju. V primeru, da Občina Kamnik dovoli povečan obseg izvajanja storitve (in s tem poveča sredstva za subvencioniranje storitve), koncesionar zagotavlja, da lahko povečan obseg izvajanja storitve brez težav tudi zagotovi. Glede na to, da povpraševanje po pomoči na domu konstantno narašča, je koncesionar v letu 2013 predlagal povečanje obsega storitev, ki je bil s strani koncedenta odobren in posledično je septembra 2013 zaposlil še dodatno socialno oskrbovalko (skupaj 8). Skratka, za enkrat ni potrebe, da bi tovrstne storitve v Občini Kamnik izvajala dva koncesionarja, v kolikor pa se bodo potrebe po storitvah še povečevale, bo Občina Kamnik vsekakor zagotovila dodatna sredstva za nove zaposlitve socialnih oskrbovalk.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.