Ali bo občina izgubila Mali grad, pokopališče in stavbo občine?

Dušan Papež. Foto Iztok Čebašek december 2016Občinski svetnik Dušan Papež je na 17. seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vračanje premoženja Meščanski korporaciji Kamnik, kateri so bile že vrnjene nepremičnine v Kamniški Bistrici, lahko pa se zgodi, da korporacija v naravi dobi vrnjene tudi številne nepremičnine v mestu, denimo stavbo občine, Mali grad in pokopališče na Žalah.

Duško PAPEŽ – LDP: Po informacijah, ki smo jih lahko prebrali v lokalnem časopisu, je Meščanska korporacija Kamnik dobila vrnjeno premoženje in s tem pravice na nepremičninah v Kamniški Bistrici. Lokalni medij je v svojem članku tudi napovedal, da obstaja možnost, da se bo v denacionalizacijskem postopku Korporaciji vrnilo tudi zemljišča na kamniških Žalah in Malem gradu ter občinska stavba, poleg še nekaterih drugih nepremičnin.

Če vrnjeni gozdovi neposredno ne vplivajo na delovanje občine, razen cest in pohodniških poti, pa kamniške Žale, Mali grad in občinska stavba vsekakor. V proračunu za leto 2017 so tako namenjena javna sredstva za investicijska dela na Žalah in tudi za sanacijska dela na Malem gradu.

Zato nas zanima ali držijo navedbe lokalnega časopisa Kamničan-ka, da bo Upravna enota izdala odločbo za vrnitev zemljišča na območju Žal in Malega gradu ter vrnitev občinske stavbe korporaciji?
V kolikor ja, nas zanima:

  • Ali sta kapelica in stražni stolp na Malem gradu tudi predmet vrnitve Korporaciji?
  • Kaj morebitna vrnitev teh treh nepremičnin pomeni za nemoteno delovanje in razvoj občine Kamnik ter ali to pomeni višje stroške za pokopališko dejavnost in občinsko stavbo ter ustavitev sanacije območja Malega gradu?
  • Ali je Občina že sklenila kakšen dogovor z Korporacijo glede teh nepremičnin in če ja ali ga je možno videti?

Predlagamo, da v kolikor navedbe držijo, da bo Korporaciji vrnjena tudi občinska stavba za katero bi v tem primeru občina morala plačevati najemnino, da Občina preveri možnost nakupa dvorca Katzenberg z vrtovi in selitev svojega sedeža in služb v del dvorca na območje nekdanje smodnišnice. Na ta način bomo širili mesto ter obenem zaščitili tudi kulturno dediščino.

mali grad Kamnik infoOdgovor občinske uprave je pripravila Maja SUŠNIK, direktorica občinske uprave:
Navedbe, da bo Upravna enota izdala odločbo za vrnitev zemljišč na območju Žal in Malega gradu ter vrnitev občinske stavbe korporaciji, ne držijo, saj denacionalizacijski postopek še ni v fazi, da bi lahko to trdili ali zanikali. Dejstvo pa je, da so vse navedene nepremičnine (torej zemljišča kamniških Žal, Malega gradu in občinske stavbe z garažami), skupaj z nekaterimi drugimi nepremičninami na območju občine, predmet denacionalizacijskega postopka. Ali bodo nepremičnine vrnjene v naravi ali pa bodo denacionalizacijski upravičenci namesto vračila v naravi upravičeni do odškodnine države, je odvisno od veljavne zakonodaje in od morebitnega dogovora strank v denacionalizacijskem postopku.

Kaj morebitna vrnitev teh treh nepremičnin pomeni za nemoteno delovanje in razvoj občine Kamnik ter ali to pomeni višje stroške za pokopališko dejavnost in občinsko stavbo ter ustavitev sanacije območja Malega gradu? Vsekakor se obe stranki postopka zavedata, da določenih nepremičnin v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče vrniti v naravi. Omeniti je potrebno tudi to, da denacionalizacijski upravičenci sami skupaj z občinsko upravo aktivno sodelujejo v denacionalizacijskem postopku in ne vztrajajo »za vsako ceno« pri vračilu v naravi.

Zato je odgovor na gornje vprašanje zgolj okviren oz. zelo splošen: vsekakor si bo občinska uprava prizadevala, da tudi po zaključenem denacionalizacijskem postopku sodeluje z MEKOK. Prav tako so pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju z občino že nekajkrat izpostavili tudi člani MEKOK. Dejstvo pa je, da Občina Kamnik lahko izvaja investicije praviloma le na svojih nepremičninah.
V zvezi z nepremičninami, ki so predmet denacionalizacijskega postopka, sta občinska uprava in MEKOK že sklenili dogovor, na osnovi katerega je občina uspela pridobiti gradbeno dovoljenje za širitev Žal na zemljišča, ki so predmet denacionalizacijskega postopka (MEKOK je podala soglasje za širitev). Prav tako je MEKOK podala soglasje za organizacijo prireditev na Malem gradu, ne nasprotuje pa niti sanaciji pobočja Malega gradu. Dogovor in soglasja je seveda mogoče videti (npr. vpogled v spis, scan po el. pošti, …).

Občinska uprava v postopku med drugim nasprotuje vračilu občinske zgradbe v naravi, zaradi česar postopki pridobivanja morebitne nove nepremičnine niso bili začeti.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.