Oprema na avtobusnih postajah

AP Duplica1 2016 12 26 14 59 38Žaklina Zdravković je v imenu svetniške skupine LDP občinske strokovne službe vprašala na kakšen način poteka pregled stanja avtobusnih postajališč na celotnem območju občine in kdo jih vrši ter koliko sredstev se vsako leto nameni za različna popravila (vandalizem, uničenost materiala)? Zanima jo ali to poteka na podlagi rednih pregledov ali na poziv občanov?

K vprašanju nas je spodbudilo neurejeno stanje avtobusne postaje na Duplici (smer Ljubljana), kjer je nekaj tednov počasi razpadala klopi – lesena in kovinska (15.11. je bila kovinska klop na postajališču popolnoma uničena), danes je vsaj odstranjena, nove pa še ni. Prepričani smo, da je mogoče s pravočasnimi popravili in zamenjavami dotrajanih delov urbane opreme preprečiti nadaljnjo škodo, saj je znano, da uničena in degradirana območja vedno dodatno spodbudijo posameznike, da dodajo še svoj del k uničevanju.

Odgovor občinske uprave je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:
Nadzor nad stanjem občinskih cest in na drugih prometnih površinah izvaja izvajalec rednega vzdrževanja, Komunalno podjetje Kamnik d. d., v skladu s koncesijsko pogodbo. Upravljavec zbira podatke, ugotovljene s pregledi cest, avtobusnih postajališč in cestnih objektov ter vodi podatke za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

Naloge preglednika so: nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest, zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, koncesionar ne more takoj odpraviti, izvedba ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbo ceste, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na občinskih cestah, prevoznost in usposobljenost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme, zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest.

V letu 2015 je bilo s strani zavarovalnice zaradi poškodb in vandalizma nakazanih 10.900 EUR, v letu 2016 pa 3.100 EUR do novembra.
Občinska uprava je seznanjena, da so na avtobusnih postajališčih po celotni Ljubljanski cesti poškodovane klopce, zato bomo k obnovi pristopili v letu 2017.

AP Duplica 2016 12 26 14 59 38

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.