Smetenje Velike planine?

Pločevinke na Veliki planiniV Listi Dušana Papeža nas je zanimalo kako dosleden je pri odvozu smeti iz Velike planine koncesionar Publicus d.o.o. Poleg tega pa smo predstavili problematiko prostorov za zbiranje smeti v naseljih. Glede na vprašanje, ki smo ga dobil s strani občanke, so ti objekti ali premajhni ali pa se odvoz vrši premalokrat ter so vrečke s smetmi položene ob zbiralnikih za smeti.

Velik problem pa je tudi, da so smeti zanimiva popestritev prehrane tudi pašnemu govedu, na kar je opozoril eden od pastirjev. Dejstvo je, da lahko za Slovenski biser naredimo največ sami tudi tako, da odpadke odnesemo nazaj v dolino. V kolikor pa to ni možno, pa jih pravilno odložimo na mesto, ki je namenjeno za zbiranje odpadkov.

Publicus d.o.o. je na svetniško vprašanje podal naslednjo obrazložitev: »Zbiranje in odvoz odpadkov na območju Velike planine izvajamo v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo, Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Kamnik (UL RS, št. 83/2016) in Letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami za leto 2017 v Občini Kamnik. V obstoječi sistem ravnanja z odpadki so vključeni lastniki počitniških objektov in ponudniki gostinskih storitev.

Čistilna akcija TD Rigel 2016 Smeti blizu Zelenega robaV skladu z Letnim programom velja: »Povzročitelji odpadkov na območju Velike planine (lastniki počitniških objektov) ločeno zbirajo mešane komunalne odpadke in mešano odpadno embalažo v tipskih zbirališčih. Tipska zbirališča so vnotranjosti s pregrado ločena na dva dela, in sicer je tretjina prostora namenjena ločenemu zbiranju mešanih komunalnih odpadkov, dve tretjini pa ločenemu zbiranju mešane odpadne embalaže. Mešane komunalne odpadke in mešano odpadno embalažo se v zbirališča oddaja v plastičnih vrečah. Posamezno zbirališče je opremljeno z navodili o pravilnem ločevanju. Zbrane mešane komunalne odpadke in mešano odpadno embalažo odvažamo enkrat na dva tedna, v času turistične sezone (predvsem poletni meseci) pa tudi pogosteje, če je potrebno.

Ob koncu pašne sezone organiziramo akcijo zbiranja kosovnih odpadkov. Obvestilo o akciji zbiranja prejme vsak lastnik počitniškega objekta na Veliki planini individualno po pošti, najmanj štirinajst dni pred izvedbo.«

Obstoječi način zbiranja odpadkov na območju Velike planine je ustrezen in učinkovit ob predpostavki, da se uporabniki držijo navodil in ločeno zbrane odpadke odlagajo v tipska zbirališča in jih ne puščajo pred vhodom ali ob zbirališčih. Zmogljivost posameznega zbirališča je redko kdaj presežena, če pa že, pa so odpadki odpeljani v najkrajšem možnem času.

Kar se tiče pašnih skupnosti, velja omeniti, da se določene nikakor ne želijo vključiti v obstoječi sistem ravnanja z odpadki in posledično nimajo urejenega rednega odvoza odpadkov oziroma nam je ravnanje z odpadki v tem primeru neznano.

Glede na to, da je Velika planina kot turistična destinacija iz leta v leto bolj oblegana in z vidika nastajanja odpadkov vedno bolj obremenjena, velja razmisliti, da bi se v celovito ravnanje z odpadki aktivneje vključilo tudi družbo Velika planina, d.o.o.. Ta bi se lahko usmerila predvsem na ciljno skupino dnevnih in občasnih obiskovalcev/turistov.«

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.