Pokrit bazen v 2018?

Bazen Pod Skalco Foto Kamnik.infoObčinski svetnik Dušan PAPEŽ je na današnji seji občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na obnovo in pokritje plavalnega bazena Pod Skalco.

Dušan Papež (LDP): Kamnik je športno mesto. Ponašamo se z vrhunskimi rezultati športnikov, s klubi, ki pripravljajo prireditve na lokalnem in svetovnem nivoju, kot tudi številne rekreativce. Mesto, kjer imamo radi šport in mu namenimo ure in ure prostovoljnega dela. Imamo zelo uspešne klube, a žal, slabšo športno infrastrukturo, ki pa se iz leta v leto izboljšuje.

Eden od problemov je vsekakor pokriti olimpijski bazen. Tega Kamnik čaka že več 20 let, zato menimo, da bi lahko Kamnik v dveh do treh letih končno dobil pokrit bazen z olimpijskimi dimenzijami. Sedaj velikost bazena ne ustreza tem dimenzijam.

Prenavljal se bo letni bazen Pod Skalco. Ta projekt smo ob sprejemanju proračuna podprli tudi v LDP Kamnik, in sicer podpiramo prenovo školjke in nato pokritje tega bazena z balonom.

V letu 2017 so namenjena sredstva za temeljito prenovo školjke bazena in manjše povečanje dimenzij bazena, s čimer bomo zadostili pravilom za različna plavalna tekmovanja.

Predlagamo, da se v letu 2017 vzporedno s prenovo školjke bazena pripravi vse potrebno za pokritje bazena z balonom. Z rebalansom proračuna za leto 2018 pa naj se namenijo manjkajoča sredstva za nakup in postavitev balona, najnujnejšo spremljajočo infrastrukturo ter zagotovi del ogrevanja iz obnovljivih virov energije.

Za leto 2019 pa predlagamo, da se zagotovi še druga potrebna spremljajoča infrastruktura za delovanje bazena skozi celotno leto.

Odgovor v imenu občinske uprave sta pripravili Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Mira RESNIK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

Na občini se strinjamo, da so rezultati kamniških športnikov izjemni, vrhunskim športnikom se vsako leto pridružujejo novi. Nemalo je tudi rekreativnih športnih navdušencev, ki jim Kamnik z bližnjo okolico ponuja različne možnosti za vadbo.

Z namenom pridobitve sredstev za obnovo kopališča Pod Skalco je Občina Kamnik novembra 2016 kandidirala na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019.

Občina je prijavila projekt Obnove školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco. Celotna vrednost projekta zanaša 498.459,06 €, od tega smo Fundacijo za šport zaprosili za 115.000,00 €. Rezultati javnega razpisa še niso znani.

V kolikor bo Občina Kamnik uspela pridobiti sredstva Fundacije za šport in z rebalansom zagotoviti manjkajoča sredstva, bo v letu 2017 izvedla predmetno investicijo v skladu z izdelano idejno zasnovo (IDZ, št. projekta 33-2016, november 2016), ki jo je pripravilo podjetje Acma d.o.o..

V skladu z idejno zasnovo je v letu 2017 predvidena 1. faza obnove, ki obsega obnovo školjke bazena in manjšo poglobitev ter razširitev, tako da bo po posegu bazen dosegal želeno dimenzijo 50 m in dvostransko postavitev startnih blokov.

Cilj prenove bazena je pridobiti tehnično sodoben plavalni bazen, ki bo omogočal izvedbo treningov in tekem in ki bo obenem tudi v funkciji letnega kopališča.

Vse ureditve so načrtovane tako, da je v nadaljevanju (2. faza) možna nadgradnja, in sicer ureditev pokritega bazena – pokritje z balonom. Postavitev balona nad obstoječi bazen bi morali umestiti v prostor, ker za to območje velja Odlok o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M-1 Pod Skalco. Za tak poseg bi morali pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje, spremeniti veljavni prostorski akt ter investicijo umestiti tudi v občinski proračun in načrt razvojnih programov. V kolikor nam bo uspelo na javnem razpisu pridobiti sredstva za 1. fazo obnove in bo le-ta izvedena, si bomo v prihodnjih letih vsekakor prizadevali za nadgradnjo oziroma pokritje bazena z balonom.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.