Nepregledno križišče na Vrhpoljah

Vrhpolje - nepregledno križiščeSvetnica Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP) je občinski upravi Občine Kamnik podala pobudo, da se izboljša preglednost križišča na Vrhpoljah.

Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP): Spoštovani, na našo svetniško skupino, LDP Kamnik, so se obrnili nekateri krajani naselja Vrhpolje pri Kamniku, ki živijo ob lokalni cesti parcelna številka 84/8, k. o. Nevlje. Zaradi nepreglednosti imajo zelo otežen izvoz iz stranske na glavno cesto Kamnik – Ločica.

Predlagajo, da bi ustrezni organ Občine Kamnik preučil njihovo situacijo ter ukrepali s ciljem povečanja varnosti. Najbolj smotrna rešitev je vsekakor postavitev cestnega ogledala na parcelni št. 114/2, k. o. Nevlje, ki je glede na podatke Prostorskega informacijskega sistema občin – PISO v lasti Republike Slovenije.
Predlagamo, da Občina Kamnik predlaga ustreznim državnim službam, da se problem varnega izvoza iz stranske – lokalne ceste na glavno – državno cesto uredi z ogledalom, ki se postavi na parcelni št. 114/2, k. o. Nevlje.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Občine Kamnik:

Zakon o cestah (ZCes-1) v 75. členu določa, da v območju nivojskega križišča državnih cest, državne ceste z občinsko cesto, z železniško progo (preglednosti prostor) ali v območju cestnih priključkov na državno cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

Občinska uprava je opravila terenski ogled in ugotovila, da višina zasajene žive meje na tem območju znaša 1,50 m, zaradi te problematike je onemogočena varna vključitev osebnih vozil iz JP, št. 660701, Vrhpolje pri Kamniku–Žlindra na državno cesto, R2 414/1349, Kamnik–Ločica. Iz zgoraj navedenega razloga nam DRSI ne bo odobrila postavitve prometnega ogledala.

Če preglednost zaradi neurejene žive meje v času prometne nesreče ni bila zagotovljena, vso odgovornost nosi lastnik. Varno vključevanje osebnih vozil na državno cesto, R2 414/1349, Kamnik–Ločica bo zagotovljeno takrat, ko bo lastnik živo mejo uredil v skladu z Odlokom o občinskih cestah, in sicer na največjo dovoljeno višino 0,70 m. Prekrškovni organ Občine Kamnik bo pozval lastnika žive meje, da jo uredi oziroma zagotovi preglednost. V kolikor s strani lastnika ne bo nikakršnega odziva, bomo problematiko odstopili pristojni inšpekcijski službi.

vrhpolje krizisce

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.