Izvajanje načrta rekonstrukcij občinskih cest

Žaklina Zdravković in Edis Rujović LDP KamnikNa zadnji seji občinskega sveta pred poletnimi počitnicami je v imenu LDP Kamnik občinskih svetnik Edis Rujović zastavil ustno svetniško vprašanje. Zanimalo ga je uresničevanje izvajanja dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022, v katerem smo določili prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Zanimali pa sta ga tudi dve konkretni cesti, ki sta bili določeni med prioritete in sta v slabem stanju.

Edis Rujovič: “Aprila 2015 smo na občinskem svetu sprejeli Dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022 v katerem smo določili prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Načrt je na podlagi terenske analize in posebnega modela postavil tudi prioritete pri obnovi občinskih cest. Dejstvo je, da je v občini preko 400 kilometrov cest za katere je potrebno poskrbeti.

Prvi pozitivni rezultati se že kažejo, saj se je letos obnovilo nekaj problematičnih odsekov, nekaj se jih še bo, kar v LDP Kamnik podpiramo in pozdravljamo. Pozdravljamo pa tudi skrb za pešce, saj se je ali se bo zgradilo kar nekaj pločnikov in uredilo nekaj avtobusnih postajališč.
Naj spomnim samo na nekatere odseke, ki so bili letos obnovljeni, so v fazi obnove ali se pričakuje obnovo:

 • V teku je temeljita prenova ceste in pločnikov od sodišča do Glavnega trga v centru mesta.
 • Cesta Tunjice – Zadnji vrh.
 • Prestavitev ceste Hruševka – Ravne
 • Ureditev ceste skozi vas Podgorje.
 • Ureditev odseka makadamske javne poti na cesti Podlom – Kališe.
 • Rekonstrukcija Murnove ulice.
 • Rekonstrukcija ceste Podgorje – Kamnik.
 • Ureditev parkirišč in ceste v Šmarci.
 • Lokalna cesta Smrečje v Črni – Gozd.
 • Cesta Golice – Češnjice – Okrog
 • Sanacija poškodovanih mostov.
 • Ipd.

Naštel sem samo nekatere rekonstrukcije cestišč. Veliko pa jih še čaka, a se vsi zavedamo, da so sredstva omejena potrebe pa velike. Zato zagovarjamo, da se pri načrtovanju investicij upošteva dolgoročni načrt vzdrževanja cest, ki smo ga sprejeli.

Spoštovani, predlagam, da se občinski svet na eni od jesenskih sej seznani s poročilom o dosedanjem uresničevanju dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022, s cilji za leti 2018 in 2019.

Predlagam tudi, da se preuči ali nebi še letos pristopili k rekonstrukciji cca. 800 metrov poškodovanega cestišča od Godiča do Vodic nad Kamnikom, kjer poteka tudi šolska pot.

Šolska pot pa poteka tudi po cesti v Krajevni skupnosti Sela pri Kamniku. Odsek od table Sela pri Kamniku, mimo osnovne šole pa vse naprej do Znojil je v izredno slabem stanju. Zato predlagam, da se najbolj kritični odseki začnejo sanirati v letu 2018. V letošnjem letu pa naj se izvede ogled in sondažni izkop, da se lahko naredi točen popis del ter začasno sanira udarne jame.

Obe cesti sta med prioritetnimi cestami.”

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:
Občinska uprava predlaga, da se Poročilo o uresničevanju dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015-2022, s cilji za leti 2018 in 2019, pripravi za decembrsko sejo Občinskega sveta, saj bodo le tako podatki celoviti za leto 2017. Občinska uprava že pripravlja tehnično dokumentacijo, raziskave za izvedbo razpisa za rekonstrukcijo poškodovanega vozišča od Godiča v smeri Vodic nad Kamnikom. Prav tako se bo pričela pripravljati tehnična dokumentacija in raziskave za rekonstrukcije v letu 2018 in 2019, glede na razpoložljiva finančna sredstva. Na terenu je bilo dejansko zaznati izredno slabo stanje na občinski cesti Sela pri Kamniku v smeri Znojil, zato bo v prihodnje potrebno pristopiti k rekonstrukciji/sanaciji.

Sela pri Kamniku

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.