Vprašanja in pobude 25. seje občinskega sveta

Edis RUJOVIĆ – LDP, št. 64:

Varnost v cestno prometnem režimu predstavlja veliko odgovornost za občino. V okviru prej omenjene problematike je najbolje, če delujemo preventivno. Občina Kamnik se v preteklem obdobju izkazala za relativno dobro organizirano ter reagirala hitro in učinkovito na predelih kjer se izkazala potreba po ustrezni ureditvi. Seveda pa niso izvedeni ukrepi povsod, kjer občanke in občani opažajo potrebo po tem. V sled temu se je name obrnilo kar nekaj prebivalcev Cankarjeve ceste (priloga od Cankarjeva 42 do Cankarjeva 55), kjer opažajo pretirano prekoračitev hitrosti, posledično s tem pa je ogrožena varnost pešcev ter kolesarjev na tistem območju.

Skladno s prej navedenim dajem pobudo za postavitev grbin za umiritev prometa na omenjenem delu ali namestitev prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE« .

Picture1

Odgovor je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:
Vašo pobudo oziroma predlog za postavitev grbin za umiritev prometa od hišne številke 42 Cankarjeva do hišne številke 55 Cankarjeva oziroma za namestitev prikazovalnika hitrosti bomo posredovali Komisiji za tehnično urejanje prometa, ki bo zadevo preučila ter o njej odločila.

Edis RUJOVIĆ – LDP, št. 65:
Občina Kamnik je v zadnjem času na področju turizma postorila kar veliko. S sprejetjem strategije turizma smo jasno začrtali kaj si želimo in v kateri smeri se bomo razvijali. Izvedla so se tudi rekonstrukcijska dela v mestnem jedru, natančneje prenova ceste Glavni trg, trenutno pa je v teku prenova Maistrove ulice. Vse to so ukrepi, ki tudi spodbujajo k večjem obisku v mestnem središču.V mestnem jedru moramo z ukrepi nadaljevati in zadevo urejati celostno ter ustvarjati prijeten ambient saj se bomo na ta način tako domačini kot obiskovalci oz. turisti radi tam tudi zadržali. Seveda pa tu vsekakor ne morem mimo, reklamnih napisov ki kazijo podobo starega mestnega jedra še zlasti napisi prostorov, ki ne obratujejo že daljši čas. Na nekaterih predelih pa so reklamni napisi v zelo dotrajanem času in ogrožajo celo varnost mimoidočih.

Na tem mestu sprašujem ali je občinska uprava omenjeno tematiko že obravnavala? Ali in kdaj je pozvala lastnike prostorov ter jih s problematiko seznanila?

Obenem pa predlagam preučitev možnosti za celostni obligacijski dokument, ki bi jasno predpisoval, kako in na kakšen način naj bodo prostori za reklamne table in napisi umeščeni.

Picture1

Picture3

Odgovor sta pripravili Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica in Liljana JUHART MASTIKOSA, svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:
V lanskem letu smo prejeli prijavo glede napisov nad trgovinami, ki ne delujejo več ter glede izveskov na konzolah ter oglaševanja na fasadah v mestnem jedru, ki smo jo 18. 7. 2017 posredovali Inšpektoratu za kulturo in medije pri Ministrstvu RS za kulturo in medije, ki so pristojni za nadzor nad določili Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – PRZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16).

V Občini Kamnik je oglaševanje urejeno v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Kamnik (Uradnim list RS št. 56/2000, 63/2008). Pogoje za postavljanje oglaševalskih panojev, oglasnih tabel in drugih oglaševalskih sredstev na območju starega mestnega jedra določa člen Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 86/2015, 70/2017). Po sprejetju zakonodaje, ki vključuje področje urejanja oglaševanja, bomo Odlok o oglaševanju v Občini Kamnik pripravili v skladu z le to; sprejet je novi gradbeni zakon, ki prične veljati 1. 7. 2018 in prinaša spremembe na omenjenem področju – pristojnosti za občinske inšpektorje, vendar samo za enostavne objekte.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.