Soočenje na Obrtni zbornici – odgovor LDP

Glede na zapis ga. Bizjak Mlakarjeve bi si lahko kdo mislil, kaj neki se je dogajalo na soočenju kandidatov.

2018-11-09_18-51-06

Se pa pridružujemo želji, da se posnetek objavi, saj bo tako jasno, da tam ni bilo nobenih prepirov. Vsi kandidati so predstavljali svoje programe in videnja položaja obrti in podjetništva v Občini Kamnik. Naš natančno razdelan program si lahko ogledate na: https://ldp.si/program/

Naš kandidat za župana Dušan Papež v svoji kampanji poudarja, da je potreben pogovor in Povezovanje vseh potencialov v smiselno celoto od naravnih in kulturnih danostih, obrti in podjetništva, kmetijstva, javnih zavodov, društev do javne in zasebne infrastrukture.

Treba se je poslušati in tudi pogovor in srečanje z lastniki zemljišč v južnem delu Smodnišnice je bil namenjen zgolj temu; prisluhniti ljudem, ki so legalno kupili zemljišča od lastnika, to je Iskra Mehanizmi. Dušan Papež pa jim je lahko samo povedal, da ima občina za območje sprejet OPN in da se ga bo treba držati: “Držali se bomo občinskih smernic in prostorskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo.”

To je tudi v skladu s Programom Liste Dušana Papeža, ki v tem delu pravi:
Severni del nekdanje smodnišnice bo zeleni prostor mesta. 

»S spremembo Občinskega prostorskega akta bomo določili severno območje KIK (smodnišnica) za območje namenjeno športu, rekreaciji, turizmu in ostalim družbenim dejavnostim. Južni del območja nekdanje smodnišnice bomo komunalno in prometno uredili ter zagotovili nemoten razvoj tega območja.«

V LDP z obžalovanjem lahko ugotovimo, da prizadevanja Svetniške skupine Liste Dušana Papeža glede območja Katzenberga in severnega dela Smodnišnice niso obrodila sadov. Naših pobud in vprašanj ter opozoril je bilo v preteklem mandatu veliko in si jih lahko ogledate na:

Naša Lista je sprožila postopke glede sklica občinskega sveta, ki je nato zahteval od Občine da se udeleži javne dražbe, vendar na koncu občina ni bila uspešna.

Zato, da se ve kdo je kaj delal in si prizadeval. Seveda bi bilo bolje, da bi nam uspelo.

Prav tako pa del južnega dela Kik-a še vedno mogoče kupiti in naš namen je, da se v zvezi s tem takoj po volitvah sprožijo pogovori z lastniki in ugotovi, kako bi lahko občina pridobila ta zemljišča, ki mejijo na Kulturni dom Kamnik in bi ga lahko uporabljali kulturniki, NVO in druge organizacije, ki delujejo v Kamniku.

Odgovor pripravila: Mateja Poljanšek in Edis Rujović