Tone Ftičar – podpornik Dušana Papeža

Dušana Papeža cenijo in spoštujejo  ljudje, s katerimi je uspešno deloval  tako v zasebnem kot javnem življenju:  v športu, kot uspešen podjetnik, organizator, podpornik kulture in preprosto kot dober človek.

fticar_kamnikDolgoletno poznanstvo in sodelovanje z Dušanom Papežem mi njegov osebni in poslovni značaj tesno povezuje s pojmom kulture. Ne le športne, ki ji je ob poklicnem delu posvečal največ  moči in sredstev, temveč širše, ki sega od ljubiteljske ljudske kulture do vrhuncev umetnosti, od  naravne in zgodovinske dediščine do duhovno tvorne spremljave v tem času.

Z moralno in materialno podporo je Dušan zavzeto spodbujal kulturni utrip in naglašal prepoznavnost Kamnika in Slovenije širom po svetu. S tem je izpričeval spoštovanja in širšega uveljavljanja vreden pristop, ki poslovno kulturo spaja z obstojem in negovanjem širših humanih, našemu bivanju neobhodno potrebnih vrednot.

Tone Ftičar, kulturni organizator in producent