Odgovori Dušana Papeža, LDP na vprašanja Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

Vprašanja staršev:

  1. Kakšno je vaše stališče do potrebnosti ureditve neprimernih in količinsko nezadostnih prostorov šolske stavbe OŠ Frana Albrehta?
  2. Kaj boste storili, da se proces čim prej začne tudi z gradbenimi posegi, ne samo s spremembami dokumentacije?
  3. Kdaj pričakujete, da bodo naši otroci lahko nadaljevali šolanje v potresno in požarno varni stavbi, v zadosti velikih prostorih, kjer ne bo zamakanja, puščanja cevi, pregrevanja električne instalacije in ostalih zadev, s katerimi se v šoli neprestano srečujejo in predstavljajo nevarnost za zdravje in tudi življenje naših otrok in zaposlenih?

Odgovori Dušana Papeža, LDP

  1. Moje stališče je, da je investicija oz. novogradnja OŠ Frana Albrehta nujna. Gre za projekt, ki ga je potrebno v prihajajočem mandatu zaključiti.
  1. V kolikor je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja pripravljena, bom takoj po prevzemu funkcije začel s postopkom pridobitve. Glede na podatke, ki jih imam, bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili že do konca letošnjega leta. Po pravnomočnem gradbenem dovoljenju pa se bodo dela pričela takoj. Vzporedno s pridobivanjem gradbenega dovoljenja se bo s proračunom za leto 2019 omogočil najem dolgoročnega kredita za gradnjo nove OŠ Frana Albrehta. V letu 2019 se pričakuje tudi javni razpis države za investicije v osnovne šole, na katerega se bo Občina Kamnik prijavila. Pozorni pa moramo biti tudi na druge oblike sofinanciranja, kot na primer EKO-sklad ali drugi javni razpisi.
  1. V svojem podjetniškem delovanju sem veliko gradil in pridobival ustrezna soglasja in dovoljenja za gradnjo. Iz izkušenj vem, da bo potrebno izdelati in slediti časovnici gradnje (pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek izbire izvajalca, izbor lokacije, pridobitev uporabnega dovoljenja). Realno je možna realizacija  v mandatu 2018 – 2022.Želim in verjamem, da skupaj lahko najdemo najhitrejšo in najboljšo rešitev v korist učencev, učiteljev in staršev.