Predstavljamo Volilno enoto 1 Liste Dušana Papeža

Zagotavljali bomo različne spodbude za razvoj zelenega turizma s ciljem izboljšati kvaliteto turistične ponudbe in programov. Treba bo izboljšati infrastrukturo in s tem tudi pogoje za delo in življenje občank in občanov. Bistveno se bodo povišala sredstva za razvoj turističnih programov in produktov preko razpisov za turistična društva in podjetja, samostojne podjetnike in druge subjekte, ki se ukvarjajo s turizmom.

Različne investicije po občini se bodo načrtovale tudi ob upoštevanju potreb turističnega razvoja.

Volilno enoto 1 sestavljajo:

svetniki VE 1 WEB_Page_1