Predstavljamo Volilno enoto 2 Liste Dušana Papeža

Starost naj bo varna in aktivna.
Vzpostavili bomo medsebojno povezan podporni sistem za varovanje starejših občanov, povišali financiranje upokojenskih društev, spodbujali projekte samopomoči, pomoči na domu, vključevali upokojence v družbo, okrepili sodelovanje z Domom starejših občanov Kamnik.

Volilno enoto 2 sestavljajo:

svetniki VE 2 WEB_Page_1