Predstavljamo Volilno enoto 3 Liste Dušana Papeža

Izdelava načrta rekonstrukcije lokalnih cest.
V šestih mesecih po volitvah bomo skupaj s sosvetom predstavnikov krajevnih skupnosti na podlagi sprejetih meril izdelali finančno ovrednoten razvojni načrt investicij na področju prometne infrastrukture po krajevnih skupnostih za srednjeročno (4-letno) in dolgoročno (8-letno) obdobje. Izdelan dokument investicij bo obravnavan in sprejet na občinskem svetu in bo za občinsko upravo zavezujoč.

Volilno enoto 3 sestavljajo:

svetniki VE 3 WEB_Page_1