Predstavljamo Volilno enoto 4 Liste Dušana Papeža

Prenova mestnega jedra Kamnika se mora nadaljevati, nujna bo oživitev različnih dejavnosti na Šutni. Treba bo odkupiti prostore nekdanje klavnice oziroma bivših prostorov podjetja Meso Kamnik in odstraniti objekt. Čaka nas ureditev Utokove jame. V sodelovanju z lastniki bomo prenovili območje nekdanjega Alprema in se dogovorili o spremembi namembnosti tega območja, da bi bilo dolgoročno namenjeno družbenim dejavnostim.

https://videopress.com/embed/L7wZokqh?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

Nadaljevali bomo s prenovo objekta in okolice na Starem gradu ter aktivno sodelovali z zasebnim investitorjem pri izgradnji razgledne ploščadi. Začeli bomo s prenovo stražnega stolpa na Malem gradu.

Volilno enoto 4 sestavljajo:

svetniki VE 4 WEB_Page_2