Dušan Papež z LDP zagovarja sodelujoči proračun

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Ali boste, v primeru, da ste izvoljeni, v svoji občini izvajali participativni proračun?

Da. Ob izvolitvi za župana bomsprožil vse potrebne postopke, da se bo že v proračunskem letu 2020 v občiniKamnik lahko izvajal t.i. participativni proračun. Lista Dušana Papeža, katerekandidat za župana občine Kamnik sem, je v program za letošnje lokalne volitveto točko že uvrstila. Naj navedem, kako smo zapisali opredelitev naše obveze v poglavjuNeposredna demokracija.

»Občankam in občanom bomo omogočili, da preko svojih pobud in predlogov sooblikujejo proračun občine s ciljem, da v bližnji prihodnosti preidemo k participativnemu (sodelujočemu) oblikovanju proračuna, kar v nekaterih občinah že izvajajo. Proračunska sredstva se tako porabljajo bolj transparentno in z aktivnim sodelovanjem občanov in za tiste projekte, ki jih potrdijo občani na glasovanju.« Naj povem, da smo znotraj Liste Dušana Papeža govorili tudi že o približni višini sredstev, ki bi bile temu namenjene, govora je bilo o 150.000 evrih.

Lista Dušana Papeža je o pomenu uvedbe participativnega proračuna opozarjala že  pred letošnjimi volitvami v  okviru svetniških pobud. Našo pobudo in zavezo za uvedbo participativnega proračuna smo zapisali v članku v lokalnem časopisu Kamničan/ka v septembru 2018. Zapisali smo:  »V prihodnje želimo, da se Kamnik pridruži občinam, ki izvajajo t.i. participativni proračun. Svetniška skupina Dušana Papeža zato meni, da je treba v pripravo naslednjega občinskega proračuna vključiti tudi možnost participacije občanov oziroma pripraviti vse potrebno, da bo takšen proračun mogoče sprejemati v prihodnje.« 

Naj še dodamo, da je Dušan Papež, kandidat za župana ObčineKamnik,  v okviru letošnjih predvolilnihaktivnosti  že aktivno sodeloval nadogodku Šola za župane, ki ga jeorganizirala organizacija Consulta.si. V okviru tega dogodka je bila v pogovorus kamniškimi nevladnimi organizacijami ena od tem tudi uvajanje participativnegaproračuna. Dušan Papež je zagovarjal pomen uvedbe participativnega proračuna zavečjo vključenost prebivalcev v odločanje o proračunu. Poudaril je, da bodo le-titako soodločali  o razporeditvi delaproračuna in bolj neposredno odločali o razvoju domačega kraja, kar bo  dobro za občane in občanke Kamnika.

Vir foto