Druženja se je udeležilo veliko mladih, verjamemo, da se bodo tudi volitev, ker jim je mar tudi zase …

Druženja s krajani Stahovice, Godiča, Bistričice se je udeležilo veliko mladih, verjamemo, da se bodo tudi volitev, ker jim je mar tudi zase …

V okrepčevalnici Uršič v Stahovici je bilo danes živahno. Člani Liste Dušana Papeža in kandidati za občinski svet smo se družili s številnimi krajani Stahovice, Stranj , Godiča , Bistričice. Predstavil se je tudi Dušan Papež, kandidat za župana. Eden od gasilcev PGD Kamniška Bistrica se mu je zahvalil, da jim je kot  avtoličar brezplačno popravil poškodovano gasilsko vozilo in tudi pomagal pri nakupu novega.

Krajani so  v pogovoru izpostavili problem mostu v Stranjah in avtobusnega postajališča pri šoli. Za večjo varnost želijo prehod za pešce (križišče Kamniška Bistrica–Gornji Grad). Krajani Bistričice pa dokončno  ureditev hudournika Blatnica. Radi bi obnovitev propadajočega kulturnega doma  na Vegradu. Nujno je tudi asfaltiranje cest v Stolnik,  Klemenčevo–Zakal, Okroglo. Želijo tudi pravočasno posipanje in pluženje cest.

Druženja se je udeležilo veliko mladih, verjamemo, da se bodo tudi volitev, ker jim je mar tudi zase …

Špela Papež Zamljen