Lista Dušana Papeža v drugem krogu podpira Igorja Žavbija

V Listi Dušana Papeža (LDP) smo aktivno sodelovali na letošnjih lokalnih volitvah in dosegli dober rezultat. Stranka Lista Dušana Papeža se je po pogovorih in usklajevanjih odločila, da v drugem krogu lokalnih volitev podpre Igorja Žavbija, kandidata Liste Marjana Šarca.

Pretehtala je odločitev, da gre za nadaljevanje sodelovanja, ki smo ga pričeli v drugi polovici prejšnjega mandata, ko smo podpisali sporazum o sodelovanju z Listo Marjana Šarca (LMŠ). V okviru tega sporazuma smo uspeli uresničiti nekaj naših ciljev, nekateri so žalost ali nerealizirani. Zato menimo, da je prav, da nadaljujemo skupaj. V sporazum o sodelovanju med LMŠ in LDP (to še ni koalicijska pogodba) smo zapisali kar nekaj skupnih obvez, ki jih bo treba v novem mandatu urediti, med drugimi:

 • izgradnja OŠ Frana Albrehta s prenovo športne dvorane in celostno zunanjo ureditvijo;
 • postopek sprememb OPN-ja in definiranje severnega dela KIK-a kot zelene cone;
 • izvedba postopkov za nakup zemljišč v južnem delu KIK-a;
 • ureditev t. i. Utokove jame (pogovori z lastnikom zemljišč) in ureditev območja Meso Kamnik;
 • pokritje bazena Pod skalo;
 • asfaltiranje ceste do Rakovih ravni in ureditev parkirišča;
 • ureditev prostorske stiske Gorske reševalne službe;
 • ustanovitev sklada za nakup nepremičnin;
 • vzpostavitev participativnega proračuna;
 • reševanje problematike prenove cestne infrastrukture (v povprečju prenova dveh cest na leto, glede na obstoječi seznam cestne infrastrukture). 

LMŠ in LDP se tako zavezujeta, da bosta v prihodnjem mandatu dali prioriteto naslednjim področjem delovanja:

 • turizem kot glavna gospodarska panoga;
 • Velika planina in dolina Kamniške Bistrice;
 • podjetništvo, skrb za čisto pitno vodo, dokončanje kanalizacijskega in vodovodnega ter optičnega omrežja in lokalno kmetijstvo;
 • športni programi in športna infrastruktura;
 • infrastruktura za kulturne dejavnosti;
 • mladina in otroci;
 • skrb za starejše;
 • trajnostni promet;
 • urbanistično urejanje občine;
 • participacija različnih deležnikov pri sprejemanju občinskih programov in strategij (šport,kultura, krajevne skupnosti, mladi, starejši …).