KOLESARSKA INFRASTRUKTURA NA KAMNIŠKEM (ustno svetniško vprašanje)

Celostna prometna strategija Občine Kamnik je dokument, ki je bil pripravljen v prejšnjem mandatu Občinskega sveta in avtorji dokumenta so k pripravi povabili občane, ki so na delavnicah in preko anket povedali, kaj si želijo in kako si predstavljajo urejanje prometa v občini. Celostna prometna strategija je podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa v občini. Predstavniki Liste Dušana Papeža smo pri nastajanju dokumenta aktivno sodelovali, saj smo se udeleževali delavnic in prispevali svoje predloge. Eden od pomembnih elementov trajnostnega prometa je kolesarjenje, ki na krajših razdaljah znotraj občine lahko v veliki meri nadomesti cestni promet, seveda pa morajo biti za uporabo kolesa vzpostavljeni pogoji – varnostni, infrastrukturni in drugi. 

Znotraj proračunskih postavk v Proračunu 2019, ki se dotikajo kolesarjenja je predvidenih nekaj zanimivih projektov, imamo pa glede tega še nekaj vprašanj. Projekt uvedbe sistema izposoje koles v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti _1/2017 Ministrstva za infrastrukturo (»Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku« ) predvideva možnost izposoje 30 električnih koles na šestih postajah znotraj mestnega območja Kamnika. Zanima nas ali se bo v okviru tega nakupa kupilo le električna kolesa ali tudi običajna, ki so cenejša in posledično ne zahtevajo infrastrukture za polnjenje električnih koles? Ali se orientiramo na električna kolesa, ker je ocena, da bo zato več uporabnikov oziroma ali bomo zato postaje vzpostavili lahko tudi na točkah v mestu, ki imajo večjo nadmorsko višino? Kje so predvidene postaje in kako bodo opremljene? Ali bodo ob izvedenih projektih na teh postajah postavljene kolesarnice, ki bodo omogočile parkiranje tudi koles, ki ne bodo v kvoti 30 električnih koles, kar bi bilo smiselno, če se bodo že pridobivala dovoljenja za postavitev objektov?

Občina je pridobila tudi sredstva preko javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R  (JR-UTM_P+R/2017) s projektom »P+R KAMNIK«. V okviru tega projekta je predvidena ureditev vozlišča na končnem železniškem postajališču Kamnik-Graben in pri tem bo urejena tudi kolesarnica za 20 koles. Ali se je velikost kolesarnice pripravila na podlagi analize ali gre za oceno? Menimo, da bi bila lahko kolesarnica večja. Projekt naj bo zastavljen tako, da se lahko v primeru večjega zanimanja kolesarnica poveča. 

Pripravljavci celostne prometne strategije so v dokument zapisali, da je poleg mnogih drugih ovir za povečanje kolesarjenja ovira tudi odsotnost varnega parkiranja koles, torej kolesarnice, še posebej, če se želi spodbujati povezovanje kolesarjenja z javnim potniškim prometom. Zato nas zanima kdaj je v načrtu postavitev kolesarnice na glavni avtobusni postaji v Kamniku in ali je poleg železniške postaje Kamnik-Graben kolesarnica predvidena še na katerem železniškem postajališču? Veliko potnikov na vlak pride tudi na Kranjski cesti in na Duplici in je smiselno razmisliti o postavitvi kolesarnic tudi tam.

Poleg ureditve obstoječe kolesarske infrastrukture pa nas v prihodnje za povečanje trajnostne mobilnosti nujno čaka sistematično urejanje kolesarskih povezav do glavnih železniških in avtobusnih postaj ter do številnih avtobusnih in železniških postajališč, saj povezovanje kolesarjenja in javnega potniškega prometa v občini ni razvito. Prijave na omenjene projekte pa so začetek delovanja v pravo smer.