PROBLEM PARKIRIŠČ V OBČINI KAMNIK

Tako kot pokriti bazen, je ena izmed všečnih tem pred volitvami, tudi pomanjkanje parkirnih mest. Problem je prisoten predvsem v mestu in na obrobju mesta oz v blokovskih naseljih. Naše svetniška skupina LDP je že v prejsnjem mandatu postavila svetnisko vprašanje in tudi ponudila rešitve za ponoven zaris parkirnih mest na Klavčičevi ulici. S to rešitvijo bi pridobili približnoi 25 novih parkirnih mest. Odgovor občinske uprave je bil, da je potrebno najprej narediti analiza in se potem odločiti za najbolj ugodno rešitev. Z enakimi težavami, kot so na Bakovniki, se soočajo tudi na Duplici. Vsi občani pa se soočijo s to težave, ko obiščejo zdravstveni dom. Potrebno bo pripraviti rešitve za vsa območja v občini Kamnik.

Žaklina Zdravković