KULTURA NA KAMNIŠKEM

Ustno svetniško vprašanje oziroma pobuda Občina Kamnik s svojimi naravnimi in kulturnimi danostmi veliko stavi na turistično gospodarsko panogo. Turizem je v zadnjih nekaj letih močno v porastu, tako v Sloveniji kot tudi na Kamniškem. To nas navdaja z optimizmom, vendar se bo treba v prihodnje usmeriti v bolj butično in manj množično ponudbo.

Zavod, ki je odgovoren, da sledi ter soustvarja smer in cilje na področju turizma pa je pred leti pod svoje okrilje dobil še kulturo, ki je v Kamniku izjemno pomemben segment. Glede na aktivnosti, ki so se odvijale in se še odvijajo na področju kulture lahko trdimo, da se področje razvija v pravo smer in ima dobre rezultate. O tem priča močan porast obiska v Domu kulture Kamnik (DKK), razvijanje novih programov v DKK in prepoznavanje DKK kot pomembnega akterja na področju kulture tudi izven meja naše občine. Po podatkih, ki sem jih prejel, je Mestna občina Ljubljana, ki je kandidatka za projekt Evropske prestolnice kulture (EPK), izkazala močan interes za sodelovanje z našim Zavodom za turizem, šport in kulturo. Ne smemo pa pozabiti, da imamo v Kamniku tudi Zavod Mekinjski samostan, ki bo moral svoj potencial v prihodnje še razvijati in izkoristiti. Glede na vse naloge in izzive se zato na tem mestu postavljata dve vprašanji, in sicer, ali je smotrno imeti v Kamniku dva javna zavoda, ki delata na področju kulture? Ali ni bolje organizirati področja kulture v enem zavodu in tako omogočiti boljše delovanje celotnega področja kulture, ki bi z enakim številom zaposlenih bilo bolj operativno in bolj sposobno razvijati področje, se lotevati novih projektov, hkrati pa bi tudi lažje sodelovali s strateškimi partnerji v Sloveniji, kot je v primeru EPK z Mestno občino Ljubljana? Torej, če želimo kvalitetno razvijati tako turizem, kot kulturo, je treba razmišljati o ustanovitvi 2 ločenih zavodov oziroma preoblikovanju obstoječih zavodov. Ne pozabimo, da pod isti zavod sodi tudi področje športa, kar pa si tako veliko mesto kot je Kamnik ne more privoščiti, v kolikor želimo  kvalitetno razvijati vsa področja. Občinski upravi zato dajem pobudo o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda za kulturo. Zavod za kulturo pa bi pod okrilje dobil gospodarjenje oz. vodenje DKK in Mekinjski samostan. Obenem pa občinsko upravo naprošam, če v odgovoru lahko opredeli formalne možnosti za preoblikovanje in kaj to pomeni s finančnega stališča in v kakšnem roku je mogoče izpeljati vse potrebne procedure.  

V zvezi z gornjo pobudo pa postavljam še vprašanje, kaj se dogaja s pripravo strategije na področju kulture za Občino Kamnik, saj smo brez aktualne strategije. V prejšnjem mandatu se je začelo razmišljati o tem in me zanima, kdaj lahko pričakujemo novo strategijo za kulturo, ki bi delovanje deležnikov na področju kulture opredelila na daljši rok in postavila cilje, ki jih želimo v Občini Kamnik v naslednjih letih uresničevati.