LDP PODPRLA PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

Pred kratkim smo občinski svetniki in svetnice potrjevali proračun Občine Kamnik za leto 2020. V Svetniški skupini Liste Dušana Papeža (LDP) smo proračun podprli, podobno nameravamo storiti tudi v drugem branju, če v vmesnem času, ne bo prišlo do prevelikih posegov vanj. 

Veseli smo, da je v proračunu po vseh prošnjah končno uvrščena sanacija ceste Markovo-Studenca-Podlom, pri čemer menimo, da bi morali za sanacijo lokalnih cest nameniti večja sredstva in pri tem upoštevati vrstni red sanacij glede na pomen in uničenost cestišča. Morda je vredno premisleka, da bi se za večje sanacije vzelo kredit, nato pa bi se iz sredstev namenjenih za obnovo plačevalo obroke za odplačevanje kredita. Tako bi lahko hitreje sanirali več cest. Po letih prepiranja o postavitvi skulpture mamuta, je ta projekt končno uvrščen v proračun, čeprav nas nekoliko skrbi, da predhodno ni bil določen prostor, na katerem bo skulptura stala. S primerno promocijo lahko postane mamut dodatna privlačna zgodba za obisk našega mesta. V LDP smo vztrajali, da kot samostojna postavka v proračunu ostane Sklad za pokriti bazen, v upanju, da nam v naslednjih letih uspe uresničiti željo športnikov in rekreativcev in končno vzpostaviti pokriti bazen v središču občine. 

Naj predstavimo še nekaj naših poudarkov iz pogovorov z županom pred obravnavo  proračuna. Opozorilo smo na nujnost sanacije kanalizacije na Perovem, ki se vleče že leta in menimo, da bi bilo treba najti rešitev, pri kateri bi sodelovali krajani in občina. Svetniška skupina LDP je že večkrat opozorila, da bi se občina morala bolj aktivno lotiti prostorskega razvoja občine. Eden izmed objektov, ki bi ga morala občina pridobiti v svojo last je objekt Meso Kamnik, ki bi ob vhodu v staro mesto jedro lahko postal javni prostor, ki bi služil občanom. Še več pozornosti je treba posvetiti varnosti vseh udeležencev v prometu, prizadevamo si za povečanje prometne varnosti na ulici Matija Blejca in postavitev tehničnih ovir, radarja ali vsaj opozorilne table, ki meri hitrost. Takšnih črnih prometnih točk je na žalost v občini še veliko in bi se morali lotiti njihovega reševanja sistematično.    

Temelj dobrega delovanja občine je sodelovanje občanov pri razvoju lokalnega okolja, zato v LDP menimo, da bi bilo dobro, če bi občina ustanovila sosvet krajevnih skupnosti, ki bi se srečeval z županom in njegovimi sodelavci in sproti odpravljal težave na terenu. V ta namen bi morala biti v proračunu predvidena postavka, ki bi omogočala minimalno pokrivanje stroškov delovanja sosveta. 

Pri naši podpori proračunu pa ne moremo mimo treh problemov, ki jim je treba posvetiti večjo pozornost, kar pa se bo moralo odraziti v proračunih za leto 2021 in 2022. Govorimo o OPPN za KIK, saj bodo zanj, glede na odgovor občinske uprave na zadnji seji Občinskega sveta, potrebna velika finančna sredstva, ki jih občina v proračunu za 2020 ni predvidela. Reševanje KIK-a po našem mnenju pogojuje nadaljnji razvoj občine in standard bivanja občanov v severnem delu Kamnika. Druga točka je gradnja OŠ Frana Albrehta, ki kljub predvidenemu dodatnemu milijonu evrov v Skladu za gradnje OŠ v proračunu 2020, še ni na vidiku. Po našem mnenju pa je treba širšo razpravo opraviti tudi o problemu urejanja in oživljanja Šutne. Vanjo se ne vlaga, ravno nasprotno, če se sprehodimo po Šutni vidimo, da cestišče in pločniki razpadajo, nove ponudbe ni od nikoder in obnova stavb teče počasi. Če v resnici želimo biti turistična občina je treba vlagati in delati zgodbe povsod, tudi v starem delu mesta, s katerim se tako radi hvalimo. Kot vidimo izzivov v naslednjem obdobju ne bo zmanjkalo in LDP želi sodelovati pri reševanju le-teh.