KAKOVOST ZRAKA NA KAMNIŠKEM

(Ustno svetniško vprašanje Liste Dušana Papeža)

Strokovnjaki opozarjajo, da je onesnažen zrak največja javnozdravstvena težava, ne zgolj pri nas, ampak tudi na svetu. Razlogi za onesnaženost so različni, veliko ga prispeva promet, kurjenje, industrijske dejavnosti, pa tudi kmetijstvo. Kot lahko preberemo na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor je onesnaženost zraka prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU, saj zaradi onesnaženosti zraka umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah in onesnažen zrak tudi pri nas ostaja eden osrednjih okoljskih problemov. Onesnaženost zraka povzročajo predvsem čezmerne ravni delcev in ozona.

Pred leti smo imeli v Kamniku oziroma v južnem delu Kamnika velike težave z onesnaževanjem zraka, ki ga je povzročalo kurjenje biomase v kurilni napravi podjetja Tisa d.o.o, v bivši tovarni Stol. V letih 2010 in 2011 je Inšpekcija za okolje in naravo vršila redne nadzore delovanja družbe Tisa d. o. o., PE Kamnik, vrstili so se protesti krajanov, v naslednjih letih se je situacija umirila oziroma ni bilo več zaslediti tako vidnih sledi onesnaževanja.   

V zadnjih tednih pa so se na nas obrnili zaskrbljeni občani z Duplice in širše okolice in nam dostavili fotografije, da se iz dimnika bivšega Stola ponovno vali črni dim, v zraku pa je moč zaznati tudi vonj po plastiki, gumah. Skrbi nas, da se pri kurjenju poleg biomase kurijo tudi odpadki in drugi snovi, ki se jih v takšnih kurilnih napravah, kot je na Duplici v bivšem Stolu, ne sme kuriti. Črne saje so vidne na avtomobilih, oknih, obešenem perilu, terasah. Onesnažen zrak prebivalci vdihavajo, onesnažen zrak pride v organizem tudi preko zelenjave, ki uspeva na bližnjih vrtovih, onesnaženost se lahko kopiči v prsti. 

O težavah z onesnaženim zrakom poročajo tudi občani iz okolice Livarne Titan (Livarska, Steletova, Zikova, Klavčičeva, Ljubljanska), ki opažajo drobne kovinske delce ter droben črn prah na terasah, okenskih policah, avtomobilih, kar je viden znak, kakšen zrak vdihavamo.

Glede na povedano v Svetniški skupini Lista Dušana Papeža pozivamo občinsko upravo, da preverijo dogajanje v bivši tovarni Stol, kakšen material kurijo, zakaj prihaja do izhajanja sajastega dima in ali poleg biomase kurijo še kaj drugega. Prav tako naj občinska uprava preveri kaj se dogaja v Livarni Titan in zahteva analize izpustov. Pozivamo, da  se vsi podatki predstavijo javnosti, prav tako predlagamo, da občina pri Agenciji RS za okolje pridobi zadnje podatke o stanju zraka v Občini Kamnik in jih predstavi. Če s strani obeh podjetij ne bo ustreznih pojasnil, je treba narediti prijavo na Inšpekcijo RS za okolje in naravo (Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor). Glede na to, da onesnažen zrak predstavlja veliko zdravstveno grožnjo naj občina predstavi tudi podatke Zdravstvenega doma Kamnik, kakšno je zdravstveno stanje občanov Kamnika in koliko in kako so zdravstvene težave povezane z onesnaženim zrakom.        

Občini Kamnik predlagamo, da preveri možnosti za postavitev stalne postaje za merjenje kakovosti zraka. Razpolagamo s podatkom, da Agencija RS za okolje merilno napravo lahko postavi, vendar mora občina postavitev naprave delno subvencionirati. Na ta način bi imeli veliko natančnejše podatke o stanju zraka, najbolj smiselno bi bilo, da je naprava postavljena na območju južnega Kamnika. Predlagamo, da občina čim prej pristopi k izvedbi projekta, finančno pokritje pa zagotovimo v okviru rebalansa proračuna Občine Kamnik.